Toppnotering för samhällspridning av covid

Under vecka 5 insjuknade 785 Landskronabor i covid-19 vilket var ett ett par hundra färre än veckorna tidigare.
Sjukskrivningarna fortsätter att öka. Bara under förra veckan rapporterades 525 nya covid-fall i Landskrona.

Förra veckan rapporterades 17 268 covid-fall i Skåne och det är en ökning med 55 procent mot föregående vecka. I Landskrona var det 525 personer som registrerades som positiva under vecka 1.  
En siffra som är i toppnivå sedan pandemin bröt ut.  Samtidigt har aldrig så många provtagits under en vecka, totalt 59 000 provtagningar och nu utökas testkapaciteten ytterligare i Skåne.

Samtidigt visar sekvensering av positiva prover att omikron-varianten är helt dominerande och utgör nu 75 procent av de positiva proverna senaste veckan.
– Vi har en kraftigt ökad samhällssmittspridning och omikron bedöms utgöra en stor del av denna. De höga smittotalen gör att det blir en avsevärd belastning på vården och övriga delar av samhället. Det innebär att många personer är sjukskrivna på grund av covid-19 och andra luftvägsinfektioner, säger Eva Melander, smittskyddsläkare i Region Skåne.

Totalt är 75 procent av de som konstaterats ha covid-19 under förra veckan 20-59 år men smittan ökar i alla åldersgrupper och över hela Skåne. Bland de äldre är dock fallen få jämfört med de yngre. Under vecka 1 var nästan hälften av proverna i åldersgruppen 20-29 år positiva.

Antalet fall bland äldre på särskilda boenden i kommunernas äldreomsorg ökar också men antalet smittspridningar i denna miljö är få. Även på sjukhusens vårdavdelningar ökar fallen och likaså bland vårdpersonalen. Det görs många smittspårningar på sjukhusen men även där är större smittspridningar ovanliga.
– Smittspridningen ser likadan ut i stort sett hela landet och vi måste göra allt för att dämpa den. Det är extremt viktigt att vi alla följer regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska belastningen på vården och övriga samhället, säger Eva Melander och fortsätter:

– Stanna hemma när du är sjuk, provta dig vid symtom, vuxna ska begränsa sina sociala kontakter med andra vuxna inomhus, jobba hemma om det är möjligt, undvik kollektivtrafik och speciellt i rusningstid, undvik trängsel och håll avstånd till personer som du inte bor med.

Högt tryck på vården
Den höga smittspridningen gör att allt fler covid-patienter läggs in på sjukhus samtidigt som smittspridningen också drabbar många av vårdens medarbetare. Det leder till en hög belastning på verksamheterna samtidigt som all vård påverkas.

– Antalet patienter med covid ökar nu hela tiden och samtidigt har vi andra svårt sjuka patienter som behöver våra resurser. Dessutom är ovanligt många av våra medarbetare sjuka eller får hålla sig i karantän. Det gör att pandemin återigen påverkar planerad verksamhet och tyvärr får människor vänta längre på behandling, säger Pia Lundbom, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Skåne.

Sjukvården jobbar intensivt för att lindra effekten av att pandemins påverkan på annan vård. Verksamheterna arbetar hela tiden med att planera in de patienter som fått vänta på sin vård, väntelistor gås kontinuerligt igenom och de som väntat länge kontaktas igen för att man ska kunna göra en ny medicinsk bedömning av behovet av vård.
– Vi använder också de avtal som vi har med olika leverantörer för att skapa mer och snabbare kapacitet för patienter som väntat länge på exempelvis en operation, säger Pia Lundbom.

Till arkivet