Färre lever på bidrag

Kommunalråd Torbjörn Brorsson (M) är ordförande i individ- och familjenämnden med ansvar för olika former av stöd som erbjuds barn, ungdomar och vuxna.
Andelen vuxna med ekonomiskt bistånd i Landskrona stad sjunker så sakteliga. Något som i sig varit ett uttalat mål från den styrande Treklöverns sida. I november var det 1.6 procent av invånarna som uppbar stöd enligt preliminär statistik från Socialstyrelsen.

Läs vidare med Premium

Detta inlägg är ett Premium-inlägg och går endast att läsa med en aktiv prenumeration av Landskrona Direkt Premium.

Registrera ett användarkonto. Gå sedan vidare och lös en prenumeration.
Kostnad: 99 kr/mån alternativt 990 kr/år.

Observera att ditt betalkort måste medge köp på Internet.

Registrera

Allmänna villkor

Till arkivet