Landskrona lobbar hos danska och svenska politiker

LEuropaspåret (Europasporet) h
Europaspåret (Europasporet) är det bästa alternativet för ny förbindelse över Öresund, anser Torkild Strandberg och Christian Alexandersson som enträget lobbar för tunnel-alternativet mellan Landskrona och Köpenhamn. Nu har en en liten broschyr på danska tagits fram för att övertyga grannarna om bland annat de restidsförbättringar som skulle bli följden med Europaspåret.

Det är inte enbart Landskronaborna som får personliga brev från kommunstyrelsens ordförande i Landskrona stad, Torkild Strandberg.  Nu har stadens ledande politiker även skickat brev till ledamöterna i Sveriges och Danmarks trafikutskott. Till danskarna har han dessutom vänligheten att skriva på danska.
”Jeg skriver til dig i anledning af de bilaterale drøftelser mellem vore lande vedr. behovet for at etablere en ny fast forbindelse over Øresund”, så inleder han brevet som utöver en ”venlig hilsen”
undertecknas med Torkild Strandberg, Borgmester, Landskrona Kommune.

Landskrona stad fortsätter att peka på behovet av att utöka kapaciteten i transportkorridoren mellan Sverige, Danmark och Tyskland. Därför har Torkild Strandberg, skickat ett personligt brev till samtliga ledamöter i båda ländernas trafikutskott. Målet för Landskrona är att nästa fas av utredningar kommer att inkludera ett alternativ till den redan utredda HH-förbindelsen, nämligen Europaspåret.

I brevet lyfter Torkild fram den största och mest övergripande utmaningen som vi alla står inför, miljöhotet kopplat till transportsektorn och hur denna måste ta sitt ansvar för att nå de övergripande miljömålen.
–  Vi behöver flytta godstrafik från väg upp på godståg. Fram till 2040 förväntas godstransporterna att växa från 12 till 24 miljoner ton över Öresund. Europaspåret är en tunnelförbindelse som klarar av att möta den ökningen och kan hantera framtidens godsmängder i korridoren Sverige-Tyskland på ett för miljön försvarligt sätt. Därutöver är vårt alternativ självfinansierat precis på samma sätt som Öresundsbron var och som Fehrman Bält-tunneln blir, säger Torkild Strandberg.

Som tidigare beskrivits handlar förslaget Europaspåret om en lösning med en tunnel mellan Köpenhamn och Landskrona likt den som nu byggs mellan Puttgarden och Rödby och som kommer att innehålla dubbelspårig järnväg samt motorväg.

Förslaget som nu hamnat på politikernas skrivbord innehåller också lösningar på ett flertal andra större investeringar som den danska och svenska sidan redan står inför. Det handlar om att utöka kapaciteten på Köpenhamns Huvudbangård men också avlasta sydvästra Skånes järnvägssystem. Dessutom handlare det om att hantera godset på ett sådant sätt att det blir mera plats för persontåg, medan centrala delarna av Malmö, Lund eller Köpenhamn, bland annat genom Köpenhamns flygplats, får färre genomgående godståg.

Enligt de utredningar Landskrona stad presenterat hittills ger Europaspåret de största restidsförbättringarna som någon annan tunnel kan ge över Öresund. Städerna i Skåne, Halland och Blekinge knyts effektivt samman med Själland. Restiden blir en timme från Köpenhamn till Kristianstad och Halmstad. Europaspåret ger möjlighet att utvidga arbetsmarknad och tillväxt till en storregion runt Öresund. Restiden med tåg mellan Köpenhamns huvudbangård och Helsingborg respektive Lund reduceras till 25 respektive 30 minuter.

Torkild Strandberg vill också lyfta möjligheten till framkomlighet när vädrets makter vill något annat.
När Öresundsbron från tid till annan stänger på grund av väderförhållanden eller annan anledning kommer Europaspåret skapa redundans och vara en pålitlig förbindelse, den ökar leveranssäkerheten både för järnväg och motorväg menar han. Ett annat scenario som nu också lyfts  är om järnvägen från Trelleborg läggs ner. Då kommer det att vara mer effektivt att dirigera trafikströmmarna via Europaspåret än över Öresundsbron, anser Landskrona stads Europaspårsförespråkare.

–  Ju mer kontakt jag har med aktörer och tjänstemän inom transportsektorn, desto mer övertygad blir jag av att detta spår behöver utredas, säger projektansvarige Christian Alexandersson, Landskrona stad.

Avslutningsvis vill Torkild Strandberg lyfta fram en av de fördelarna som kommer båda länderna tillgodo. Europaspåret är det enda förslag som tar hand om såväl ökningarna av fjärr- och godstrafik som avlastningen av transittrafiken genom Skåne och Själland.

Till arkivet