Nu införs boendeparkering vid Kvarntorget

På söndag tänder de boende på Plorren ljus för julen.
Trångt om parkeringsutrymme på Vagnmansgatan. Nu testar Landskrona stad boendeparkering i området.

I går vid nämndens sammanträde beslutade teknik- och fritidsnämnden att införa boendeparkering i Landskrona. Första boendeparkeringen blir i området Kvarntorget där den nya parkeringsmodellen införs på prov våren 2022.
Boendeparkering har en längre tid varit önskemål från boende i Landskrona då parkeringen i flera områden blivit alltmer ansträngd genom åren. Gårdagens beslut innebär att förvaltningen kan gå vidare och påbörja en boendeparkering i området Kvarntorget. Boendeparkering planeras på prov med början våren 2022.

– Vi gör det här för att möjliggöra en bättre parkeringssituation för de boende i området. De kommer få det lättare att parkera nära sin bostad och de kan också låta bilen stå parkerad en längre tid utan att behöva flytta den, säger Bo Lundgren, ordförande i teknik- och fritidsnämnden.

Förslaget innebär att boende får parkera mot en lägre avgift på anvisade gator inom det egna bostadsområdet i upp till sju dygn, istället för 24 timmar som ordinarie maxtid för parkering. Avgiften föreslås bli 10 kr/dygn. På de områden där boendeparkering införs, föreslås det att även införa en timtaxa på 1-2 kr dygnet runt.

– Vi ser fram emot att komma igång med pilotprojektet och se vad resultatet blir. Om det faller väl ut, vilket vi tror och hoppas på, gör vi boendeparkeringen på Kvarntorget permanent och utökar därefter successivt till fler områden där vi ser behovet, avslutar Bo Lundgren.

Boende på Kvarntorget kommer innan införandet få mer information om vad som gäller för boendeparkeringen och hur de ska gå tillväga för att ansöka om ett boendeparkeringstillstånd.

Till arkivet