Stort stöd för utköpt chef

I går kunde Landskrona Direkt avslöja att Landskrona stad valt att köpa ut ännu en chef.  En mycket populär sådan att döma av reaktionerna som därefter nått tidningen. Medarbetare och fackförbund ställer sig idag ytterst skeptiska till det inträffade.

Landskrona Direkt har sedan publiceringen igår varit i kontakt med flera personer som på ett eller annat sätt arbetat nära den nu utköpte chefen.

En del vill av rädsla för repressalier inte uttala sig offentligt medan fackliga företrädare inte skräder orden.
– Vi beklagar att operativ HR-chef har köpts ut. Den aktuella chefen har Visions förtroende och är kompetent och det har alltid fungerat i våra överläggningar kring omorganisationer och förändringsprocesserna. Det har skötts korrekt. För oss på Vision är det av yttersta vikt att både HR och de fackliga företrädarna har samma utgångspunkt när de gäller arbetsmiljö, avtal och lagar på arbetsplatsen. Den operativa HR-chefen hade god kompetens och engagemang i alla dessa delar och vi har haft ett gott och konstruktivt samarbete, säger Hamdi Goxhuli, ordförande i Landskronaavdelningen 003.

Ordförande berättar vidare att det inte är någon hemlighet att Vision och arbetsgivaren har skilda meningar när det gäller vem som skulle sitta vid rodret på HR-avdelningen. Där facket menar att den operative chefen vore lämpligast.
– Arbetsgivaren har tyvärr sagt upp det fackliga samverkansavtalet och det är en indikation på att arbetsgivaren varken tar hänsyn eller respekterar de fackliga organisationerna och våra gemensamma grunder som samverkansavtalet står för.

Tystnadskulturen
Vision organiserar flera av medarbetarna på HR-avdelningen.
– Vi vill uttrycka vår oro för deras arbetsmiljö. Våra medlemmar har haft en tuff och otrygg arbetsmiljö och vi har sett att det råder viss tystnadskultur, de vill inte prata om sin situation, inte ens med sitt eget fackförbund. Detta är under all kritik och underminerar grundpelarna i den svenska modellen och fackliga organiseringen, säger Hamdi Goxhuli.

Det råder ingen arbetsbrist
I överenskommelsen som Landskrona Direkt redogjorde för igår kom parterna överens om att anställningen upphörde på grund av arbetsbrist. Något som samtliga fackförbund Landskrona Direkt varit i kontakt med skakar på huvudet åt.
– Vision har svårt att se att anledningen till uppsägningen av den operativa HR-chefen beror på ”arbetsbrist” då detta är ett märkligt resonemang eftersom Landskrona inte har aviserat någon omorganisation som skulle kunna utmynna i en arbetsbrist på HR-avdelningen, säger Hamdi Goxhuli.

– Arbetsbrist? Det låter märkligt, då borde ju tf HR-chef lämnat först, säger man något raljerande från Kommunals sida.

– Akademikerförbundet SSR har inte fått någon information om att det föreligger arbetsbrist på enheten, säger Christine Lenander och intygar samtidigt att man haft ett bra samarbete med den uppsagda chefen.

Såväl Kommunal som stadens andra stora fackförbund, Lärarförbundet, framhåller det goda samarbetet som man haft med den utköpte chefen samt dennes kompetens.
– Det var en ytterst kompetent chef och en god ambassadör för BRA (den värdegrund under vilken de anställda i Landskrona stad arbetar efter. Reds anm), säger Rebecka Kainulainen, ordförande i Lärarförbundet.

– Kanske är det dags för politiken att vakna till liv? Först ett uppsagt samverkansavtal och därefter säger man upp personal med kompetens som behövs, avslutar man från Kommunal.

Läs mer:
Chef köptes ut för miljonbelopp… igen

Till arkivet