Annons
Onsdagen den 19:e januari
3.1°C 4.7m/s
Dagens namn: Henrik

Covidsmitta tvingar lågstadieklasser till distansundervisning

Säbyholms montessoriskola har i samråd med Smittskydd Skåne tvingats skicka hem eleverna i två klasser på grund av covid.

Säbyholms montessoriskola har fått stänga ner en del av sin verksamhet på grund av covid.
– Ja, tyvärr stämmer detta, trots att vi under hela perioden fortsatt följa alla rekommendationer från myndigheter och Landskrona Stad, säger rektor Annica Sandén.

Annons
 

Två lågstadieklasser på Säbyholms montessoriskola har tvingats stanna hemma på grund av att covid-smittan fått fäste i klasserna.
–  Efter ett antal konstaterade fall i två klasser på lågstadiet togs, i samråd med Smittskydd Skåne beslut om distansundervisning för dessa två klasser. Lärarna har sedan pandemins start varit förberedda på att en stängning skulle kunna ske och har beredskap på distansundervisning. Genom stängningen hoppas vi ha brutit smittkedjan och att vi under nästa vecka kan återgå till undervisning i skolans lokaler för alla klasser, säger Annica Sandén.

Kraftig ökning av antalet smittade
Under vecka 47 ökade antalet konstaterade fall i Landskrona till 78 från 28 veckan innan.

Antalet registrerade fall av covid-19 ökade kraftigt i hela Skåne under förra veckan. Samtidigt fördubblades provtagningen sedan nya regler infördes.
– Det visar att skåningarna följer de nya riktlinjerna för provtagning som bland annat säger att även vaccinerade ska provta sig vid symtom, säger Eva Melander, smittskyddsläkare i Region Skåne som gör bedömningen att vi nu har en smittökning i samhället.

– Bland barn i låg-och mellanstadieålder ses en ökning både av antalet och andelen fall bland de provtagna. Däremot ser vi fortsatt få personer med covid-19 i gruppen 80 år och äldre och fortsatt få på särskilt boende, säger hon.

Från och med idag återinförs smittskyddsåtgärder i hela landet och länsstyrelserna kontrollerar efterlevnaden. Den som anordnar en allmän sammankomst eller offentlig tillställning ska säkerställa att lämpliga åtgärder vidtas för att undvika spridning av covid-19. Bland annat är det nu möjligt att kräva covidbevis vid evenemang som samlar mer än 100 personer inomhus.

Folkhälsomyndigheten har även meddelat allmänna råd för handelsplatser, marknader och för fritids- och kulturverksamheter, som avser att undvika trängsel bland kunder, besökare och deltagare.

De nya reglerna innebär att alla som anordnar en allmän sammankomst eller offentlig tillställning ska verka för att förhindra smittspridning genom att bedriva verksamheten på ett sätt så att trängsel undviks och att människor kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra. Beroende på deltagarantalet och om sammankomsten eller tillställningen är inom- eller utomhus ställs olika krav på smittskyddsåtgärder som anordnaren behöver vidta.

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser