Annons

Debatt: Facken beklagar uppsägningen av samverkansavtalet

Något är skevt i Landskrona stad anser man från fackligt håll när arbetsgivaren säger upp samverkansavtalet.
Idag har flera av fackförbunden sina expeditioner i rådhuset och kan titta ut på stadens julgran som även den hamnat lite på sniskan.

De fackliga representanterna för Landskrona stads anställda beklagar beskedet att staden annullerar samverkansavtalet. Facken menar att man har arbetat hårt för att implementera och förbättra samverkan. På många ställen i staden har också samverkan fungerat mycket väl, tack vare det stora engagemanget från medarbetare och chefer.

Stadsdirektören i Landskrona stad, Carina Leffler, meddelade i ett mejl skickat den 22 november till Landskronas fackförbund att hon säger upp stadens samverkansavtal. Motivationen är att ”skapa bättre och tydligare förutsättningar för medbestämmande och samverkan i vår stad”. Upphävandet av samverkansavtalet innebär, förtydligar Carina Leffler, att samspelet mellan arbetsgivare och fackliga organisationer från och med den 23 februari 2022 kommer att regleras endast genom lagen om medbestämmande i arbetslivet, MBL.

Flera avdelningar inom staden har uttryckt förvåning och förbryllelse efter att ha fått beskedet. Landskrona stad har haft samverkansavtal sedan 2005, och detta är det vedertagna arbetssättet för stadens medarbetare, liksom det är i de flesta kommuner. Att drastiskt ändra arbetssättet kommer, förutspår vi, att leda till ökad arbetsbörda på samtliga nivåer. Att arbeta utan samverkansavtal innebär att alla beslut inom staden måste förhandlas enligt MBL, istället för att avhandlas centralt under vedertagna former. Vi menar att detta kommer att leda till ökad arbetsbelastning och stress. Med tanke på att stadens medarbetarundersökning de två senaste åren visar att graden av arbetsrelaterad utmattning redan är hög bland stadens anställda, är vi oroliga för hur beslutet att säga upp samverkansavtalet kommer att påverka arbetsmiljön. Det är i nuläget oklart hur arbetsmiljöarbetet kommer att bedrivas.

Vi fackliga representanter anser att bäst resultat för stadens medarbetare, och i förlängningen för invånarna i Landskrona, uppnås genom samverkan.

Christine Lenander
Akademikerförbundet SSR

Eva Gylling
Kommunal

Rebecka Kainulainen
Lärarförbundet

Ingrid Lyberg, Monica Olsson, Siv Rönne
Lärarnas Riksförbund

Sandra Danielsson
Naturvetarna

Maria Härdin
Psykologförbundet

Charlotte Fajerson
Sveriges Arkitekter

Eva-Lotta Bengtslin
Sveriges Ingenjörer

Hamdi Goxhuli
Vision

Maria Ivarsson
Vårdförbundet

 

Lokal debatt på Landskrona Direkt

Skicka din debattartikel till info(at)landskronadirekt.com. 
Ämnet du tar upp ska helst vara av lokal karaktär och röra Landskrona eller Skåne som helhet.
I undantagsfall kan dessa snäva gränser överträdas så till vida att debattören är Landskronabo.

Bifogat din debattartikel ska en bild vara samt lite kort fakta om vem du är. Skriv även ditt telefonnummer om vi behöver ställa frågor angående texten.

Försökt håll dig under 6000 tecken inkl mellanslag.
Eventuella repliker publiceras i huvudsak på Planket men kan även leda till ett nytt debattinlägg

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser