Annons

50 000 Landskronabor först år 2040 tror SCB

Landskrona växer och befolkningen kommer att passera 50 000 inom 20 år tror SCB. Tidigare menar andra.

Landskrona kommer att nå 50 000 invånare. Frågan är bara när?
Enligt Region Skånes befolkningsprognos som redovisades i höstas sker det under 2026. Igår kom SCB med annan spådom. SCB vilka bär ansvaret för den officiella statistiken i landet, tror att Landskrona kommer att växa och ha över 50 000 invånare år 2040. Något statistikmyndigheten gick ut med på måndagen.

Annons
 

Klart är att befolkningen i Landskrona stad kommer att öka de närmaste decennierna det visar en ny befolkningsframskrivning från SCB. Utvecklingen drivs framför allt av att invandringen är större än utvandringen.
SCB:s befolkningsframskrivning är ett centralt verktyg för samhällsplanering. Nu finns nya beräkningar för folkmängden i samtliga kommuner och län, rapporterar SCB.

I Landskrona väntas antalet invånare år 2040 uppgå till cirka 50 700 personer. Det är 4 380 fler än i dag (+9 procent). Jämfört med andra kommuner är det en förhållandevis stor befolkningstillväxt.
– Befolkningstillväxten i Landskrona beror framför allt på att invandringen väntas överstiga utvandringen i kommunen. Framskrivningen visar att det under perioden 2021–2040 beräknas flytta in omkring 9 160 personer från andra länder, medan 6 880 väntas emigrera. Det ska dock sägas att det är särskilt svårt att göra prognoser om in- och utvandring. Även att antalet födda väntas överstiga antalet döda och att inflyttningen från andra delar av landet är större än utflyttningen bidrar till tillväxten, säger Alexandra Malm, statistiker på SCB.

I hela Skåne län beräknas befolkningen växa med 11 procent till år 2040. Bland kommunerna i Skåne sticker Malmö ut med den allra största förväntade befolkningstillväxten (+17 procent), medan Simrishamn går mot det största befolkningstappet (−3 procent).

Frågan är vad som hände med prognosen som så pass sent som i november ifjol pekade mot 50 000 invånare redan 2026?
– En prognos är alltid förenat med osäkerhet, säger Tim Andersson Ljung, utredare på Landskrona stad.
–  Att SCB i sin befolkningsframskrivning kommer fram till att Landskrona passerar 50 000 invånare någon gång i slutet av 2030-talet, medan vi i vår prognos säger 2026 kan tyckas märkligt. Först är det viktigt att säga att den prognos som SCB presenterade i april skiljer sig från tidigare i och med att man nu inte ser den befolkningstillväxt som man tidigare trott. Vår befolkningsprognos togs fram före detta. Det är också skillnad på en befolkningsframskrivning som SCB gör och den befolkningsprognos som tagits fram för Landskrona.

Bostadsbyggandet inte att förglömma
– I vår prognos läggs parametern bostadsbyggande till och i Landskrona förväntas 3 706 bostäder att uppföras fram till år 2030 och även om det skulle ske en utglesning i övrigt, så skulle det förvåna mig om det skulle ta så lång tid som drygt 15 år innan vi når 50 000 invånare, säger Tim Andersson Ljung och förklarar vad han menar med utglesning.
– Ta för exempel att en familj med fyra barn flyttar från en lägenhet i Landskrona till en annan kommun och till den lägenheten flyttar sedan ett enpersonshushåll. Det behöver alltså inte betyda att det finns tomma bostäder. Både befolkningsframskrivningar och befolkningsprognoser bygger på att exempelvis in- och utflyttning ska följa tidigare mönster och utifrån dessa görs sedan vissa antaganden, såsom att vi blir allt äldre. Landskronas befolkningstillväxt har de senaste åren i huvudsak byggt på högre invandring än utvandring. Ändras detta mönster i framtiden får detta så klart betydelse, säger Tim Andersson Ljung.

Allt fler äldre
En övergripande trend är att andelen äldre ökar i Sverige. Så även i Landskrona. I dag är 21 procent av kommunens invånare 65 år eller äldre, år 2040 väntas 24 procent vara det.
– Det här mönstret ser vi i nästan alla kommuner i landet. Landskrona följer utvecklingen. Det här beror bland annat på att dödligheten minskar, att folk därför blir äldre, säger Alexandra Malm vid SCB.

Totalt väntas befolkningen i Sverige öka med nästan en miljon, från knappt 10,4 miljoner invånare 2020 till drygt 11,3 miljoner år 2040 enligt SCB:s befolkningsframskrivning.
Länen Stockholm, Uppsala, Halland, Skåne och Västra Götaland beräknas växa, medan Västernorrland och Norrbotten går mot minskad befolkning.

Läs mer:
2026 passerar Landskrona 50 000 invånare

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser