Annons
Tisdagen den 26:e oktober
Dagens namn: Amanda, Rasmus

2026 passerar Landskrona 50 000 invånare

Landskrona växer så att det knakar.

Den kommande tioårsperioden fortsätter befolkningen i Skåne att öka i snabb takt. Framför allt blir de allra äldsta och de yngre fler. 2030 beräknas folkmängden passera 1,5 miljoner, enligt Region Skånes nya befolkningsprognos. Samtidigt pekar det då mot att vi är i runda svängar 54 000 Landskronabor.

Annons
 

Landskrona fortsätter att växa och befolkningen har nu ökat 21 år i rad. Den 30 juni 2020 hade Landskrona 46 222 invånare.  I början av 2026 räknar man med att kunna hälsa den 50 000 invånaren välkommen till Landskrona.

Sedan år 1999, då Landskrona Direkt grundades, har kommunen ökat sin befolkning med 8 886 personer. Vid årsskiftet 2019/2020 hade Landskrona 46 090 invånare, vilket har inneburit att kommunens befolkning under 2019 ökade med 315 personer.

Landskrona stad har låtit konsultföretaget Statisticon ta fram en befolkningsprognos för åren 2020 till och med 2029. Prognosen bygger på trendframskrivning samt av staden levererad byggprognos. Totalt räknar staden med 3 237 nya bostäder fram till och med 2029. Dessa fördelas på 1 351 småhus och 1 886 lägenheter i flerbostadshus. Nästa år förväntas befolkningen öka med 370  och 2022 blir siffrorna snarlika för att ta ett skutt 2023 då hela 722 nya Landskronabor

Befolkningsökningen i Skåne förväntas vara snabbare än i övriga landet. Enligt prognosen kommer Skånes befolkning öka med 121 000 invånare eller 8,8 procent till 1 499 000 invånare år 2029. Det är en hög tillväxttakt i ett historiskt perspektiv, men något lägre än under den senaste tioårsperioden då befolkningen vuxit med 10 procent. I början av 2030 väntas befolkningen passera 1 500 000.
Det beror på en kombination av ökat barnafödande och stor inflyttning. Drygt hälften av ökningen förväntas komma från en fortsatt stor inflyttning från utlandet.

Storstäderna ökar mest
Prognosen visar på en ökad koncentration av unga till de stora städerna samt stora demografiska skillnader mellan stad och land. Malmö, Lund och Helsingborg med omnejd förväntas öka mest, både räknat i antal personer och procentuellt.
Ökningen i storstäderna sprids även till omkringliggande kommuner som Svedala, Lomma och Staffanstorp på grund av bostadsbrist, bostadspriser och olika boendepreferenser.
– Den enda kommun där befolkningen väntas minska är Simrishamn. Det är också den kommun som har den i särklass äldsta befolkningen i Skåne, säger Tobias Fagerberg, demograf i Region Skåne.

Fler unga och äldre
Framförallt är det grupperna ungdomar och de allra äldsta som förväntas öka. Gruppen över 80 år väntas öka med hela 39 procent under det kommande decenniet i takt med att den stora 40-talistkullen passerar 80-årsstrecket.
– Den snabba befolkningsökningen och den förändrade åldersstrukturen kommer att påverka utvecklingen i Skåne. Det kommer att krävas stora anpassningar både vad gäller infrastruktur, bostads- och arbetsmarknad samt offentlig service, avslutar Tobias Fagerberg.

En kommentar till "2026 passerar Landskrona 50 000 invånare"

  1. Pingback: Landskrona Direkt | 50 000 Landskronabor först år 2040 tror SCB

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser