Annons

De får årets Nell Walden-stipendium

Conny Blom har all anledning att se glad och stolt ut sedan han tilldelats ett tvåårigt arbetsstipendium.

Arkivbild. Conny och Nina Slejko Blom har all anledning att se glada och stolta ut sedan paret tilldelats årets Nell Walden-stipendium.

Nell Walden-stipendiet delas ut av Landskrona stad till Nell Waldens minne och kan sökas av konstnärer som arbetar i Nell Waldens och Der Sturm-rörelsens anda. Der Sturm förenade olika kulturformer till en verksamhet där alla delar var lika viktiga; konst, musik, teater, lyrik samt ordkonst av olika slag. Årets Nell Walden-stipendium tilldelas konstnärerna Nina Slejko Blom och Conny Blom.

Annons
 

Nina Slejko Blom och Conny Blom driver sedan 2010 Conceptual Art Center Bukovje/Landskrona. Båda är verksamma som konstnärer, curatorer, utbildare och skribenter. Från sitt hem i Landskrona driver de en mötesplats och galleri som också är ett socialt konstprojekt, en institution och en plattform.   

Under 10 år har CAC Bukovje/Landskrona visat mer än 50 utställningar med relevant och nyskapande konst. Man har deltagit i olika typer av konstprojekt i Landskrona och på detta sätt även berikat kulturlivet utanför den egna verksamheten.

CAC Bukovje/Landskrona är till stora delar ett allkonstverk i den anda Nell Walden verkade. De ger bland annat ut CAC Journal – liksom Der Sturm gav ut sin tidskrift. 

Conny och Nina Slejko Blom har sökt och tilldelats stipendiet på 20 000 kronor för att arbeta med en bok om verksamheten som kommer att presenteras på Landskrona museum under våren 2021.

Om Nell Walden-stipendiet
Till Nell Waldens minne utlyser Landskrona stad varje år ett stipendium om 20 000 kronor som kan sökas av konstnärer inom olika verksamheter, exempelvis bildkonst, skulptur, litteratur, scen, film eller annat konstnärligt uttryck. Resultatet presenteras före den 31 maj 2021 som utställning eller aktivitet i Café Nell Walden, som workshop i Ateljé Nell eller om det är aktuellt med en film- eller bildvisning i Filmsalen, alla tre lokalerna finns på Landskrona museum.

Den sökande ska vara verksam inom något konstnärligt område och arbeta i Nell Waldens och Der Sturm-rörelsens anda. Der Sturm grundades som en tidskrift för expressionismen men utvecklades snart till ett galleri, en bokhandel, en skola och blir en allomfattande verksamhet. Den sökande får gärna arbeta gränsöverskridande inom kulturformerna.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser