Annons

Vindar förses med kameror

Kommun, polis och räddningstjänst tar nu fram handlingsplaner på hur man ska minska risken för bränder typ den som gjorde att hela vinden på Koppargården 25 förstördes. En av åtgärderna är att man ska installera kameror på vindarna.

Den senaste tidens stora bränder har fått till följd att såväl kommun, fastighetsägare och polis haft ett flertal möte. Sakta men säkert börjar en handlingsplan växa fram. Klart är bland annat att det kommer att monteras kameror i vindsutrymmen och att antalet områdespoliser i Karlslundsområdet kommer att öka från två till åtta.

Annons
 

Anna Classon är kommunens tillväxt- och kommunikationschef och hon har deltagit i flera möten.
– Frågor som diskuterats är bland annat hur fastighetsägarna kommer vidare i arbetet med trygghetscertifiering av fastigheter och även hur vi begränsar tillgången till källare och vindar och ökar kontrollen. Fastighetsägare kommer också att förstärka med flera åtgärder som brandlarm och kameror i vindsutrymmen, säger hon.

Polisen fortsätter också med förstärkt närvaro i området med lokala poliser och personal från övriga delar i region syd.
– Till hösten kommer antalet områdespoliser att öka från två till åtta och polisen kommer därmed att behålla den högre närvaron i området, fortsätter Anna Classon.

Parallellt med detta går Räddningstjänsten ut med generell information till alla hyresgäster om hur man själv kan öka sin säkerhet med olika åtgärder som exempelvis att hålla olika utrymmen låsta men också om vikten att ha en hemförsäkring.

Anna Classon sammanfattar de senaste dagarnas möten.
– Detta är exempel på insatser som sker omgående, andra åtgärder och insatser arbetar vi långsiktigt tillsammans med.

Läs mer:

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser