Samarbete ska förebygga nya bränder

Bevakning av den evakuerade fastigheten på SIlvergården.
Bevakning av den evakuerade fastigheten på Silvergården.

Den senaste tidens stora bränder har gjort att snacket om en pyroman har rotat sig i Landskrona. Det finns dock inga misstankar mot någon enskild person som ligger bakom bränderna idag. Det går ju dock inte att bortse från det faktum att åtminstone bränderna på Koppargården 25 den 14 juni och Silvergården 13 tre veckor senare påminner starkt om varandra. Frågan är då om fastighetsägarna vidtager extra åtgärder för att förhindra fler storbränder.

På Landskronahem har man tagit fram en åtgärdsplan som kommer att sjösättas inom kort.
– Vi har diskuterat mycket och fått ner det på ett dokument. Nu ska vi se vilka punkter vi kommer att prioritera. Klart är att vi måste vara vaksamma. Vi kommer att göra allt vi kan för att förhindra fler bränder, säger Landskronahems VD Mikael Forsberg.

Av naturliga skäl har inte Paulsson Fastigheter hunnit vidta extra åtgärden i skrivande stund.
– Just nu ligger vårt största fokus på att ta hand om de som drabbats. De måste få tak över huvudet, säger Ewa Folkesson, VD för Paulssons Fastigheter.
– Men vi har redan pratat med Landskronahem om deras åtgärdsplan och tagit del av den. Såklart kommer vi att, tillsammans med Landskronahem och även Stena Fastigheter, att hitta gemensamma åtgärder.

Ewa Folkesson har tillbringat mycket tid i Landskrona de senaste dagarna och hon är förfärad över det inträffade.
– Det är jättetråkigt. Jag känner verkligen för hyresgästerna.

VD:n deltog också på de möten på måndagen som hölls på Hotel Öresund.
– Först var det ett möte där försäkringsbolagen informerade och senare på eftermiddagen uppdaterade vi på Paulssons läget tillsammans med hyresgästerna, säger Ewa Folkesson.

Vad Landskrona Direkt erfar så var stämningen mycket hätsk vid det senare mötet.
– Det är klart att det var upprörda känslor. Pressen och stressen var stor på mötesdeltagarna. Det har jag full förståelse för. Vi har dock fortsatt att tala med de berörda under tisdagen och då hade den värsta frustrationen lagt sig.

En kritik som framkom var att en av entrédörrarna till fastigheten varit olåst en längre tid trots att hyresgäster påpekat problemet.
– Det är inget som jag kan kommentera i dagsläget, säger Ewa Folkesson.

Tacksam för allt stöd
VD:n passar också på att tacka alla som frivilligt ställer upp för de drabbade.
– Mitt i allt elände så lockas det goda fram hos folk och det värmer mitt hjärta. Vi kommer att ha personal på parkeringen vid Silvergården 1 i eftermiddag mellan klockan 15 och 17. De kommer att se till att de som vill hjälpa till får göra det och att allt går rätt till.

Landskrona Stadsutvecklingsbolag har i uppdrag att bidra till en positiv utveckling av Landskronas boendemiljöer och näringsliv. Ägare är Landskrona stad tillsammans med åtta av de största fastighetsbolagen som är verksamma i staden.

En del av bolagets arbete handlar om att skapa trygghet i Landskrona, något som efter den senaste tidens bränder ställts på sin spets.
– Vi hade ett möte igår med samtliga fastighetsägare. Dels handlade det om säkerhetsfrågor där det gäller för oss alla att vara vaksamma. Lösningarna blir sedan individuella, säger Lars Bengtsson VD, för Landskrona Stadsutvecklingsbolag.
– Vi skannade också omedelbart av hyresmarknaden och hittade då tolv lediga bostäder. Det kan vara något fler idag. Det är naturligtvis en besvärlig situation bara tre veckor efter en liknande brand och evakuering av en annan flerfamiljsfastighet.

På räddningstjänsten är man alltid redo.
– Vi har alltid planer för större händelser så i sak har vi inte gjort något extra efter storbränderna. Vi träffade dock fastighetsägarna på tisdagen och informerade då om det viktiga förebyggande arbetet och det kommer vi att fortsätta med. Och i eftermiddag träffar jag lokalpolischef Tina Anderberg. Med på mötet är även kommunens trygghetsansvariga Annika Persson, biträdande stadsdirektör Carina Leffler samt kommunikationschef Anna Classon, säger Eva Lövbom, Räddningschef i Landskrona och tillika förvaltningschef för samhällsskydd och trygghet.

En sak som räddningstjänsten kommer att arbeta aktivt för är tillgängligheten.
– Den måste bli bättre. På vissa ställen är det svårt att hitta tillfartsvägar. Vi har svårt att komma till på visa platsen och det är något som måste åtgärdas snarast.

Läs mer:

Till arkivet