Lotsar och båtmäns okända vardag på Öresund

Våren 1972 gick Thor-Björn Johansson sista terminen vid Fotoskolan i Stockholm och gjorde ett elevarbete om Landsorts lotsstation i Stockholms yttre skärgård. Nu, snart 50 år senare har fotografen följt arbetet vid Helsingborgs lotsstation. Det hela har utmynnat i utställningen “Lotsar och båtmän i Öresund som finns att se månaden ut på Landskrona Museum.
I svartvita bilder och i text skildrar Thor-Björn Johansson den för de flesta av oss okända vardag som är lotsarnas och båtmännens.

Våren 1972 gick Thor-Björn Johansson sista terminen vid Fotoskolan i Stockholm och gjorde ett elevarbete om Landsorts lotsstation i Stockholms yttre skärgård. Nu, snart 50 år senare har fotografen följt arbetet vid Helsingborgs lotsstation. Det hela har utmynnat i utställningen ”Lotsar och båtmän i Öresund” som på söndag invigs på Landskrona museum.

Utställningen ”Lotsar och båtmän i Öresund” med svartvita silvergelantinfotografier av Thor-Björn Johansson visar en vardag som är okänd för de flesta.
– Huvudpersonen på Landsort var bofaste lotsen Paul Vigsten men även båtmän och vardagen på ön skildrades. Allt i den anda som var typisk för ett reportage från 70-talet, berättar Thor-Björn Johansson som i stort sett gjort detsamma idag fast denna gång om lotsarnas och båtmännens situation i Öresund.

– Tack vare lotsen Lenny Jivenius från Landskrona fick jag möjlighet att följa arbetet vid Helsingborgs lotsstation i höstas. Jag har själv en segelbåt i Lustbåtshamnen och det var där vi träffades och min nyfikenhet på yrket växte åter till liv, berättar Thor-Björn Johansson när han visar runt bland sina vackra och stundtals dramatiska bilder.

Öresund är en av världens mest trafikerade leder och uppemot 60 000 fartyg passerar årligen.
– Trafiken ökar liksom båtarnas storlek.  Oljetankers och kemikaliefartygen har en överenskommelse om att använda lots när de tar sig genom sundet, berättar Thor-Björn Johansson.

Båtmännen bordar fartyg med lotsbåten dygnet runt i alla väder.
– Lotsen klättrar ombord och leder navigeringen genom Sundet. På samma sätt får fartyg hjälp att ta sig in och ut ur hamnarna. Jag var själv med om att borda ett fartyg som skulle lotsas in till Malmö. Lenny var sjyst och såg till att klättringen i den vingliga repstegen gjordes på en låg båt, säger Thor-Björn Johansson som hunnit passera 70 och därför medger att balansen idag inte är vad den var en gång på Landsortstiden. Oavsett vilket, lyckas fotografen mycket väl med att i bild och text att skildra de båda yrkena.

– Utöver skyddet av våra känsliga vatten och hamnar och det förebyggande miljöarbete som pågår året runt i Öresund och längs alla våra kuster ligger man i ständig beredskap för sjöräddningen. Lotsarnas specifika kunskaper används nu också alltmer när nya farleder planeras eller vid  andra  förändringar och bebyggelser i närheten av våra vatten.

Trots att behovet av lotsar och båtmän ökar så är återväxten inte tillfredsställande.
– De är oerhört kunniga och alla lotsar är sjökaptensutbildade. Bland båtmännen hittar vi sjökaptener men även tidigare yrkesfiskare som sadlat om, säger Thor-Björn Johansson och tipsar om ett föredrag man ska hålla koll på.
– Preliminärt kommer Lenny Jivenius, lots och Emma Lampinen, båtman till museet den 23 augusti och berättar om sina yrken. Allt med en viss reservation för datumet. Missa inte heller Emmas instagrambilder från hennes vardag som båtman vilka visas i ett bildspel på en skärm i utställningen, avslutar Thor-Björn Johansson.

Utställningen visas i café Nell Walden på Landskrona museum fram till och med den 30 augusti och är väl värd ett besök eller två.

Lenny Jivenius bjöd in fotografen Thor-Björn Johansson att följa med och skildra hans vardag som lots på Öresund.Här manövrerar han  m/s Wes Gesa ut ur containerhamnen i Helsingborg. Med hjälp av bogserbåt och bogpropeller gör fartyget en sväng på 180 grader efter Lennys instruktioner och i samråd med den ryske befälhavaren.Foto: Thor-Björn Johansson.
Lotsbåt 211 SE på väg att borda tankfartyg vid boj M1 strax norr om Helsingborg. I åtta knops hastighet ser båtmannen till att lägga sig jämsides med fartyget allt medan lotsen klättrar ombord via en repstegen. En på inga viss riskfri manöver. Två båtmän och en lots utgör besättningen på lotsbåten. När det är dags att borda finns en båtman redo vid repstegen och har ögonkontakt med båtmannen som styr lotsbåten. 
Foto: Thor-Björn Johansson

Till arkivet