Annons

Debatt: Kolonist javisst

Jonas Levin har lämnat in en överklagan av kommunfullmäktiges beslut om en Handlingsplan för stadens koloniområden. Sedan dess har det varit tyst, tycker han som nu skrivit en ny debattartikel i ämnet.

Redan den 27 januari skrev undertecknat ett debattinlägg här på Landskrona Direkt. Jag adresserade det till samtliga ledamöter i kommunfullmäktige. Svar efterlyses!

Den 27 januari publicerades min debattartikel. Inte ett enda svar från någon ansvarig eller politiker. Enligt kommunens egen ”mailpolicy” måste man som anställd svara inom två arbetsdagar.Känns som att fyra månader är lite längre tid än två  arbetsdagar.  Om man inom Landskrona stad haft mindre än två arbetsdagar sedan 27/1 till idag, skulle nog invånarna vara intresserade av att höra varför.

Landskrona Direkt har efterlyst svar, det utlovades men kom bort på posten? Eller kommunen kör huvudet-i-sanden-taktiken ännu en gång?

Kolonilivet bokstavligen blommar
Livet i stadens koloniområden är i full blom. Alla njuter, odlar och mår så bra dom kan i sina rekreationsområden. Det har varit en mycket trevlig start på sommaren.Vi har ju vädrets makter på vår sida.

Det som grusar det hela är ju att det ej finns svar på våra frågor. Det enda svar som framkommit är ju att staden hyr stugor för åretruntboende.
Detta har jag påtalat vid många många tillfällen. Svaret jag fått av alla politiker och tjänstemän har varit att det ej finns. Att det bara är en skröna bla bla bla. 
Men så var tydligen trots allt fallet: https://www.landskronadirekt.com/2020/02/24/kommunen-betalar-for-aretruntboende-i-kolonier/

I övrigt svarar man ej på något.
Är taktiken att invänta nästa upptäckt och försöka dölja den?

Det så kallade arsenikdrabbade området i Kopparhögarna, ska enligt miljöförvaltningen ej användas efter denna säsong.
Detta beslut samt kommunens handlingsplan gällande kolonierna i staden  är överklagat så det har inte vunnit laga kraft.Vi väntar med spänning på alla svar.
https://www.landskronadirekt.com/wp-content/uploads/2020/01/2-lanskrona-stads-koloniomrade-handlingsplan.pdf

Såg i Helsingborgs Dagblad om vår nya företagspark – https://www.hd.se/2020-05-30/planlagger-foretagspark-har-ska-landskrona-vaxa-vidare
Ett bra initiativ. Trevligt att staden växer så det knakar. Hur ser arsenikhalten ut där ute?
Kan ju vara en lämplig fråga då man hävdar att arseniken kommer därifrån. Jag vet inte. Jag kör bara mjölken , som man säger.
Nu när allt dragit ut på tiden, så har arseniken helt mirakulöst försvunnit från den kommunala tomten som var värst drabbad i första provtagningen.
Så vi har på kommunens inrådan tagit bort avspärrningarna. Om arseniken försvunnit därifrån, vad säger att den finns kvar på kolonitomterna?

Vet att många av stadens kolonister är mycket frågande kring det så kallade BDT-avloppet man ”ska” installera.
Enligt alla normer och regler ska det vara 2,5 km mellan varje BDT-avlopp om jag förstått allt rätt. Jag har 9 meter till min kolonigranne!

Jag vet att den pågående pandemin tar mycket energi och tid, men man får inte glömma vad som gör att folk orkar igenom den – rekreation och arbete i sin koloni.
Vilket verkligen ökat, då man ej får resa. Varken till sina hemländer eller på semester. Men det tar så klart emot att investera tid och pengar på sin tomt om man ej får några svar om framtiden.
Ett äpple träd tar till exempel minst 5-7 år innan det bär frukt, efter plantering. Varför ska man plantera då?

Man kan se detta med corona som en skänk från ovan eller som en katastrof. Om nu folk är kvar i staden, investerar tid, pengar med mera måste det väl vara positivt. Man märker att det är ju underbart i kolonin.
Då kanske man väljer att vara hemma nästa sommar med. Inkomster till Landskronas affärer, krogar med mera som följd. Positivt för stan.

Vår fina stads trevliga medborgare (1500 av era väljare är kolonister) behöver svar. Inte långt kvar till nästa val!

Med vänliga hälsningar
Jonas Levin
Ordförande, Kopparhögarnas koloniområde

 

Lokal debatt på Landskrona Direkt

Skicka din debattartikel till info(at)landskronadirekt.com. 
Ämnet du tar upp ska helst vara av lokal karaktär och röra Landskrona eller Skåne som helhet.
I undantagsfall kan dessa snäva gränser överträdas så till vida att debattören är Landskronabo.

Bifogat din debattartikel ska en bild bifogas samt lite kort fakta om vem du är. Skriv även ditt telefonnummer om vi behöver ställa frågor angående texten.

Försökt håll dig under 6000 tecken inkl mellanslag.
Eventuella repliker publiceras i huvudsak på Planket men kan även leda till ett nytt debattinlägg

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser