Annons

Debatt: Öppet brev till samtliga ledamöter i kommunfullmäktige

Jonas Levin är ordförande i Kopparhögarnas koloniområde. Han har lagt mycket tid och energi på att bevaka sina medlemmars intressen gentemot markägaren, Landskrona stad. I samband med att kommunfullmäktige idag ska fatta beslut i frågan om en handlingsplan för stadens koloniområden har han tillskrivit samtliga ledamöter. Här nedan följer hans brev med funderingar till politikerna.

Gällande ersättningsförslagen som kommunens mark- och exploatering (Mex) kommit med, tänker vi i kopparhögarna såhär:

Förslag 1:
Flytt av stuga till anmodad plats 15 000 kronor i flyttbidrag.
Landskrona stad ”bjuder” på inkoppling av ström. Ingår Ingrävning av el från tomtgräns till fasadmätarskåp?

15 000 kronor räcker till att sätta plintarna som stugan enligt avtalet ska stå på.

Sen tillkommer kranbilskostnad. Jag har haft tre olika kranbilsfirmor och tittat på några olika stugor inom det påstådda giftområdet. Ingen av dessa klarar att lyfta bort samt transportera stuga för under 50 000 kronor.

Stugan ska lossas från befintliga plintar. Det ska byggas specialanpassade lyftanordningar då dom flesta stugor ej byggts enligt byggnormer. Dom har byggts på och grejats med under 50 års tid.

Återställning av stugan efter flytt. Tid man själv ska lägga på att vara med vid flytten osv,  osv.
Flytt av dyra växter samt träd man kanske har lagt massa pengar och energi på.

Förslag 1 är inget alternativ. Vi ser det som ett förslag man lagt så lågt för att ingen ska kunna ha råd att ta det alternativet. Enligt Mex har man fått pris på detta av någon firma men vill inte uttala sig om vilken firma det är som påstår sig kunna utföra detta mirakel.

Förslag 2:
Om man har sin stuga inom det ”arsenikdrabbade området” ska man få 50 000 kronor om man låter stugan stå kvar och bara avslutar sitt arrende. Oavsett skick och värde på stugan skulle man få 50 000 kronor. Jag har kollat runt inom området. Här finns stugor i prisklassen 5000-300 000 kronor. Känns det rätt att dessa ska få samma ersättning?

Jag förstår ju att om man har en 5000 kronors stuga blir man glad, men den andra blir ju inte så lycklig. Och ur ett samhällsperspektiv  verkar det inte vara så reko att bara komma med det förslaget. Vi tänker lite som så, att detta förslag kommit bara för att splittra oss kolonister.

Förslag 3:
Man avslutar sitt arrende, river och städar av tomten på egen hand.

Jag ser detta som ett ganska vettigt förslag. Förutom när man ser till miljöpåverkan. Som företagare finns det ett stort antal regler och förordningar som ska följas med mera. Kan man som privatperson lämna allt rivningsmateriel på LSR?
Har frågan tagits upp med dom?
Om kanske 40 personer tar detta alternativ kommer LSR:s återvinningsstation att bli totalkaos. Kommer alla att sortera ordentligt? Åligger det LSR att kontrollera det?

Mitt i hela detta kom som en blixt från skyn ett förslag till:
Om man har stuga utanför ”arsenikdrabbade området”  kan man få 30 000 kr bara man avslutar sitt arrende??????
Var kom detta från om det handlar om arsenik ?

Detta förslag stöder alla Landskroniters teori om att det enda stan vill är att få bort kolonierna.
Och eftersom de första två förslagen är lite åt det omöjliga hållet, finns tyvärr inget annat att tro .

Om man ser till hur staden skött Kopparhögsfrågan från början med lögn, på lögn, på lögn hela vägen så vet vi ju alla att detta handlar om avkolonisation.

Läser man sedan i stadens agenda som presenterades lite innan jul som ni ska rösta om idag den 27/1 2020 står det en hel del konstiga saker om kopparhögarna.

Landskrona stad skriver såhär:

1:
Tittar man på Kopparhögarna idag kan man konstatera att området blivit för stort. Det är svårt för såväl staden som för koloniföreningens styrelse att hålla ordning på ett område i den storleken. De senaste 10 åren har hela/delar av styrelsen i koloniföreningen bytts ut eller självmant valt att avgå vid minst sju tillfällen. Detta ger en negativ inverkan på området.

Vårt svar:
Detta stämmer ju i och för sig. Men anledningar till att det varit så, finns. Vid ett tillfälle fick några för sig att dom kunde bättre. Detta slutade med att gamla styrelsen kom tillbaka. Någon har avlidit efter många år i styrelsen, några har sålt sin stuga. I övrigt har ett flertal i dagens styrelsen suttit uppemot 15 år.

2:
Inom området råder en stor variationen på stugor och kolonilotternas skötsel. Många av stugorna och lotterna är välskötta och bra exempel på hur staden önskar att en kolonilott används och sköts. Det finns dock alldeles för många som är misskötta och av sämre kvalitet.

Vårt svar:
Varje vår har förening tagit en besiktningsrunda med stadens koloniansvarige. Jag har alla protokoll från dessa. Varje år har föreningen försökt trycka på att få hjälp med de ca 80-90 stugor vi ansett vara för dåliga. Kommunens ansvarige har tyckt att ca 8-10 räcker. Vi har efterlyst ett bättre samarbete i många år. Tyvärr är nog koloniansvariga överhopade med jobb så man bara släcker det mest akuta.

Det är med andra ord mycket dåligt att skylla föreningen för detta!

Det finns stugor som varit med på listan i 10 år.
Kommunen har valt att blunda trots våra påtryckningar.

För att få lite ordning har vi försökt med att ta det med miljöförvaltningen på det viset att många har haft spoltoalett vilket är förbjudet. Detta har man bara sopat under mattan. Över 30 anmälningar har gjorts. Några har fått ett brev där man ska svara om man har spoltoa eller inte. Det är vad det mynnat ut i.

Därefter försökte vi med att kommunen skulle se hur många som har avtal med Ohlssons spolbil att tömma tankar. INGEN från Landskrona stad var med på det. Trots att man ej får ha nergrävda tankar på sin arrenderade tomt, var det ingen som orkade ringa Ohlssons och få ut en lista.

Att skylla föreningen för något går ej. Alla i styrelsen lägger massa tid på området för att vi vill ha ett bra och respektabelt område. Tyvärr har man ingen uppbackning alls från markägaren.
Markägaren har inte ens en aning om någon gränsdragningslista om vad som åligger föreningen eller kommunen.

3:
Godkänna det framtagna platsspecifika riktvärdet på 20 mg/kg TS. Förutsatt att odlingsrestriktioner finns.

Vårt svar:
Enligt naturvårdsverket gäller 25 inom ett koloniområde, (enligt professorer inom arsenik klarar det sig på 40-50 med). Om man i Landskrona stad också följt detta hade tre stugor varit drabbade. Inte 50-60 stugor. Mycket pengar att spara om vi ser på saken som man ser på den i verkligheten. Utanför Landskrona alltså.

Om alla väljer det enda verkliga förslaget 75 000 kronor x 60 = 4 500 000 kronor …. om man hjälper de tre ”drabbade” flytta eller ger dom ett realistiskt bud på sina stugor pratar vi om 600 000 kronor kanske. Men då Landskrona stad har obegränsat med pengar kanske man ska satsa dom på äldre eller skola kanske. Men vad vet jag. Jag hänvisar till professor William Hogland i miljö- och ekoteknik vid Linné-universitetet. Hans forskning och saneringsmetoder finns väl dokumenterade. Men det vet ni redan då ni har läst genom alla papper gällande frågor ni ska rösta på. Men för säkerhetsskull tänkte jag bara påminna er. Om man sår vissa grödor är marken sanerad på mindre än ett år.
Kostnad 100-300 kr/tomt typ. Detta står föreningen gladeligen för.

Åretruntboende
Det nämns även om åretruntboende. De enda vi vet vi kan kalla boende är dom Landskrona stad hyr av privatpersoner till bostadslösa. I alla koloniområdena. Inte bara kopparhögarna.
Sopa framför sin egen dörr?

Arrendetyp
Det pratas om vilken typ av arrendetyp som gäller i Landskrona stad. Enligt ett flertal jurister som varit inkopplade på ärendet så gäller bostadsarrende om man får lov att uppföra byggnad på tomten. Och ingen av dessa jurister har hittat något fall i Sveriges historia som dömts till något annat i domstol. Om det skrivits som bostadsarrende hade ersättningsfrågan varit solklar. Oberoende värdering. Jag tror att slutsumman kan bli ungefär den samma eller lägre vid ett sådant läge och betydligt rättvisare för stadens invånare. .Jag vet att rättvisa inte är något som ligger er nära men försök att se lite längre än till er själv.

Enligt vårt tycke verkar man ha lärt sig lite under diskussionerna kring Kopparhögarna. Då man valt att säga sanningen till Sankt Olovs vång istället för att hilla in sig i en massa historier. Men även där måste man se över ersättningsfrågan. Vet ej vad dom fått för förslag men dom verkar fått samma som vi fått här. Då alla utom ett är kopplat till ”Arsenikfrågan” kvarstår bara 30 000  kronors förslaget. Det är fruktansvärt långt under vad folk lagt ut i tid och pengar. Man vet i och för sig premisserna när man arrenderar men ändå. Kolla över flytt av stugorna istället. Det vore mycket ärligare och rakare. Där rör det sig iofs ”bara” om 30-tal väljare men dom är lika viktiga som alla andra invånare i staden.

Avslutningsvis en vädjan.
Tänk på staden och dess invånare, inte bara på er själv.

Med vänliga hälsningar

Jonas Levin
Ordförande, Kopparhögarnas koloniområde

 

Lokal debatt på Landskrona Direkt

Skicka din debattartikel till info(at)landskronadirekt.com. 
Ämnet du tar upp ska helst vara av lokal karaktär och röra Landskrona eller Skåne som helhet.
I undantagsfall kan dessa snäva gränser överträdas så till vida att debattören är Landskronabo.

Bifogat din debattartikel ska en bild bifogas samt lite kort fakta om vem du är. Skriv även ditt telefonnummer om vi behöver ställa frågor angående texten.

Försökt håll dig under 6000 tecken inkl mellanslag.
Eventuella repliker publiceras i huvudsak på Planket men kan även leda till ett nytt debattinlägg

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser