Kommunen betalar för åretruntboende i kolonier

Stans styrande politiker utlovar att Kopparhögarna ska finnas kvar. Nu gäller det bara att komma tillrätta med markföroreningar och arrendetolkningar.
Har kommunen gjort självmål när man betalt ut hyra för åretruntboende i koloniområdena?

Landskrona stad är väldigt tydliga med att man inte får bo permanent i stadens kolonier. Trots detta betalar staden hyra till koloniägare så att personer med försörjningsstöd har någonstans att bo.

Sedan handlingsplanen för Landskrona koloniområde hastigt kom på agendan så har det från och till framkommit uppgifter om att det finns individer som bor i kolonier och där Landskrona stad står för kostnaderna. Detta trots att det är förbjudet att bo där permanent. Dessa uppgifter har framkommit i diverse forum på sociala medier men även i ett öppet brev till stadens samtliga kommunfullmäktigeledamöter, undertecknat av ordföranden i Kopparhögarnas koloniområde, Jonas Levin. Där står följande att läsa. ”Åretruntboende – Det nämns även om åretruntboende. De enda vi vet vi kan kalla boende är dom Landskrona stad hyr av privatpersoner till bostadslösa. I alla koloniområdena. Inte bara kopparhögarna.”

I ett mejl bekräftar kommunalrådet och ordföranden i stadens individ- och familjenämnd, Torbjörn Brorsson (M), att det bor personer i kolonier som kommunen betalar för.
– Det är fyra personer som bor i kolonistuga och som får försörjningsstöd, skriver han i ett mejlsvar.

Det är dock ingen önskvärd situation.
– Landskrona stad tog beslut för ett antal år sedan att man inte kunde få försörjningsstöd om man bor i kolonistuga permanent. Detta ligger i linje med stadens uppfattning om att kolonierna ska vara komplement till ordinarie bostad och områdena är inte planerade för permanentboende och bland annat så är ju vattnet avstängt på vintern.

Beslutet överklagades och ändrades. 
– Landskronas beslut överklagades och vi förlorade i högsta instans. Det innebär att trots att vi anser att ett åretruntboende i en kolonistuga inte är ett acceptabelt boende så har staten ålagt oss att betala hyra för detta, avslutar Torbjörn Brorsson.

Till arkivet