Annons

Kommunen förklarar karnevalsbeslut

Landskrona stad ställer in årets karneval och hänvisar till att man vill göra allt för att förhindra smittspridning.

På torsdagen var Landskrona Direkt först med nyheten att det inte blir någon karneval i sommar. Tidningen försökte, utan att lyckas, komma i kontakt med Creandias delägare, VD och styrelseordförande Lena Bergkvist för en kommentar. Dennis Westerberg, även han delägare i bolaget, uttalar sig däremot till hd.se. Där säger han att han ”blev tagen på sängen” av beskedet att sommarens karneval ställs in. Idag berättar Anna Classon, näringslivschef på kommunen för Landskrona Direkt om hur staden ser på frågan och det faktum att Creandia inte vill ställa in karnevalen just nu. Av de tre miljonerna Creandia beviljats för att arrangera festen har 1 750 000 kronor redan betalats ut. Hur mycket av denna summa som gått förlorad vet inte Anna Classon i dagsläget.

Annons
 

Landskrona stads näringslivschef Anna Classon har inga problem med att motivera att Landskrona stad väljer att inte ha någon karneval vecka 30.
– Detta är en balansgång, dels ska vi verka för att dämpa smittspridningen och samtidigt vill vi gärna skapa uppskattade evenemang. I det här fallet måste vi prioritera allas hälsa och säkerhet, säger Anna Classon.

Till hd.se säger Dennis Westerberg att han ”blev tagen på sängen” av beskedet att sommarens karneval ställs in. Han hänvisar till att andra senare stadsfester fortfarande planerar för fest och att man kan flytta fram karnevalen. Enligt Anna Classon är det dock inte aktuellt. Istället vill staden ha en senare fest som är anpassad efter omständigheterna.
– Vi har träffats vid två tillfällen under de senaste veckorna, 23 mars och 6 april, där staden öppnat upp för en diskussion av en alternativ plan med ett mindre evenemang anpassat efter rådande förutsättningar. Leverantören har inte visat intresse för ett alternativt upplägg, säger Anna Classon.

Dennis Westerberg säger att han ”utgår från att avtalet fortfarande gäller”.
– Vid vårt senaste möte förra veckan då vi önskade diskutera artistupplägg och ekonomi hade leverantören med sitt juridiska ombud. Därmed är det nu våra ombud som fortsätter diskussionen, säger Anna Classon.

Till hd.se kommenterar arrangören att de som producenter av evenemanget har koll på och vad det innebär att leverera i tid.
– Vår oro är inte deras leveransförmåga utan den rådande situationen med en pandemi som inte är förenlig med en större folkfest, poängterar Anna Classon.

Hur mycket av de tre miljonerna har redan betalats ut till Creandia?
– Enligt den betalningsplan som regleras i avtalet har 1 750 000 kr betalats ut hittills.

Vad de 1 750 000 kronorna gått till är oklart och frågan är hur mycket som gått förlorat.
– Det är i det här läget inte möjligt att svara på hur mycket som gått förlorat. Vid vårt möte den 23 mars fick vi besked att inga artister ännu var bokade. Vid mötet framförde staden att inga mer kostnader skulle upparbetas eller avtal skulle ingås.

Att karnevalsarrangörerna ”blir förvånade” och ”tagna på sängen” av kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut att ställa in karnevalen under rådande omständigheter är något som näringslivschefen inte tar ställning till.
– Jag vill inte lägga några värderingar i detta men för stora delar av samhället är det ytterst påtagligt att allt inte är möjligt att genomföra precis som vanligt just nu, avslutar Anna Classon.

Landskrona Direkt har fortfarande inte fått någon återkoppling från Creandia.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser