Annons

Buss 5 till Holmgatan – var god vänta i två år

När NSVA lägger nya ledningar och Landskrona stad bygger om Strandvägen för ökad trafiksäkerhet, trivsel och trygghet kommer stadsbusslinje 5 att få en delvis helt ny sträckning, under minst ett och ett halvt år framöver.

Nu ska Strandvägen åter grävas upp. Arbetet kommer att orsaka störningar för boende i området.

Annons
 

Med start i januari 2020 kommer NSVA att byta VA-ledningar och Landskrona stad att bygga om Strandvägen för ökad trafiksäkerhet.
– Det är etapp 2 av ombyggnaden av Strandvägen som påbörjas i mitten av januari. Det rör en sträcka på cirka 700 meter mellan Holmgatan och Svaneholmsrondellen, säger Landskrona stads projektledare Josefin Wallentin och beräknar att arbetet kommer att pågå under två års tid.

– Arbetet kommer att börja i södra änden och sedan kommer vi att stegvis, 30 meter i taget, att förflytta oss norrut på Strandvägen upp mot rondellen.

Arbetet kommer att påverka stadsbusstrafiken. Redan den 15 december får linje 4 och 5 nya rutter.
– Det är många som får orimligt lång till bussen, anser en läsare och ställer sig bland annat frågan hur pendlare ska göra under det långa uppehållet.
– Jag får en kilometer till närmsta busshållplats.

– När det gäller busstrafiken hänvisar jag till Skånetrafiken men visst kommer det att medföra en del störningar. Under perioder kommer boende inte kunna köra hela vägen fram till sin bostad. Damm och buller kommer vi inte heller att kunna undvika. Vi hoppas naturligtvis på förståelse. Entreprenören kommer att informera genom löpande projektuppdateringar och vi gör vårt yttersta för att minimera påverkan, avslutar Josefin Wallentin.

Senast till våren 2022 ska Strandvägen åter vara öppen och kanske har man då också lyckats med konststycket att skapa effektiva farthinder som får ner hastigheten på sträckan.

Landskrona Direkt har vidarebefordrat en del frågor från läsaren till Skånetrafikens presstjänst.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser