Annons

Fröfabriken avvecklas

Fröfabriken Creative Space är en plattform för konst, produktion och möten i Weibulls gamla frölager i Landskrona. 1600 kvm har byggts om för att passa konstnärers och fotografers specifika behov av arbetsyta. Bland annat har Landskrona Fotos deltagare i residensprogrammet fått chansen att jobba i en kreativ miljö med tillgång till lokala och globala nätverk inom konst- och fotobranschen.  Den spanske fotografen Carlos Alba gladdes åt att ha rejäla ytor till sitt förfogande under sitt residens i Landskrona. I dagarna har han gett ut en fotobok om sin tid i Landskrona.

Det var ett led i att förändra bilden av Landskrona när de första konstnärerna flyttade in i Fröfabriken för en handfull år sedan. Först att nappa var en grupp konstnärer som tidigare varit verksamma i Lund. Sedan dess har konstnärer, fotografer och ett rockband varit inhysta på översta våningen i det som en gång var Weibulls gamla frötork. Nu ska kontraktet sägas upp och till  konstnärerna ska nya lokaler plockas fram.

Annons
 

– Det blev inte som vi hoppats, säger Line Hovrind Aslaksen (L), ordförande i kulturnämnden som igår fattade beslut om att säga upp avtal med Serneke gällande verksamhetslokaler för kulturella och kreativa näringar senast vid månadsskiftet.
– Därefter får konstnärerna vara kvar i ett år och under den tiden ger vi förvaltningen i uppdrag att utreda alternativa verksamhetslokaler och stödformer för KKN-verksamheten i Landskrona.

Verksamhetslokalerna som konstnärerna hyr är belagda med restriktioner på grund av närheten till Dow Sverige (tidigare Rohm And Haas).
– Det har medfört att vi inte kan ha den verksamhet vi önskar, säger konstnären Kim Berkhuizen.
– Vi hade velat ha en massa publika arrangemang, utställningar och andra event, typ öppna ateljéer, och då mer eller mindre varje månad men det har varit uteslutet på grund av lokalens regler när det gäller brandklassning. Så politikens beslut var ganska väntat, säger han.

Landskrona stad betalar årligen cirka en miljon i hyra för lokalerna och tar sedan i sin tur ut en hyra från konstnärerna. Denna räcker inte på långt när för att det hela ska bli ett nollsummespel.
– Vi hoppas att vi ska kunna hitta nya lokaler där KKN-verksamheten kan utvecklas och kunna bjuda in allmänheten på ett annat sätt, säger Line Hovrind Aslaksen.

– Att komma in mer centralt och kunna bli delaktig i kulturutbudet i Landskrona på ett helt annat sätt är min förhoppning. Nu vet jag inte hur det ser ut i Landsverks gamla fastigheter men det hade varit en dröm att bygga upp något där, avslutar Kim Berkhuizen.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser