Lysande elverk kan bli aktuellt

Sedan Thorns lagerlokal rivits framträder nu Elverket i all sin glans från Österleden.
Sedan Thorns lagerlokal fallit offer för grävskoporna framträder nu Elverket i all sin glans från Österleden. Nu finns funderingar på att sätta fasadbelysning på den pampiga byggnaden.

1905 fick stadsarkitekt Fredrik Sundbärg i uppdrag att rita Landskrona Elverk. Byggnadens utformning skulle likna en borg och ingjuta en känsla av styrka, stabilitet och trygghet. Två år senare påbörjades bygget och den första provdriften kördes 1908. Nu 111 år senare kan elverkets pampiga fasad komma att belysas.

En läsare kontaktade redaktionen och ansåg att ”nu när Landskrona Elverk kommit i blickfånget sedan man rev Thorns gamla lagerlokal borde det då inte också lysas upp på ett elegant sätt”.

Landskrona Direkt passar frågan vidare.
– Jag kollade med vår fastighetsansvarige. Hon har samma fundering nu när Elverket kommer så i blickpunkten. Vi jobbar på det, svarar Johan Holmstedt, VD för Landskrona Energi.

Till arkivet