Låt ljuset från Järnkonst fortsätta lysa

Till Järnkonst gjorde Lasse Johnson i början på 1960-talet en stor mosaik som placerades vid huvudentrén. Detta verk är nu i kommunens ägo,
Till Järnkonst gjorde Lasse Johnson i början på 1960-talet en stor mosaik som placerades vid huvudentrén. Detta verk är nu i kommunens ägo.

I början av 1960-talet skapade konstnären Lasse Johnson mosaiken som pryder entrén till dåvarande Järnkonst, idag Ljuspunkten.  Detta var venkonstnärens enda mosaikjobb. Han var främst känd som porträttkonstnär och målade av flera av dåtidens kändisar. Gömd bakom buskage, tågräls och vad som får sägas vara baksidan av det som idag heter Ljuspunkten återfinns detta numera offentliga konstverk. En fråga för staden bör vara om detta konstverk inte ska få en mer framskjuten placering?

Järnkonst som skapades av Gösta Carlsson var länge en av Landskronas välmående arbetsplatser som idag, efter flera uppköp, är ett minne blott och lokalerna som sedan fyra år tillbaka ägs av Landskrona stad ekar ödsligt tomma till tre fjärdedelar.

Mosaiken som pryder entrén symboliserar ljuset från solen över Ven, där både konstnärens såväl  som industrimannen Gösta Carlsson fann en oas.

Gösta Carlsson är känd för skapandet av Järnkonst, men idag förknippas hans namn kanske främst med golf och banorna på Ven och Barsebäck.

Lasse Johnson var konstnären från Värmland som på Ven fann sitt Shangri-La och hans konstnärskap resulterade bland annat i att han fick kommunens guldmedalj tillsammans med konstnärskollegan Gustav Rudberg 1979.

Lasse Johnson var huvudsakligen känd som porträttkonstnär och är bland annat representerad i statens porträttsamling på Gripsholms slott och i Landskrona kan hans porträttkonst bland annat beskådas i fullmäktigesalen i Rådhuset.

Mosaiken över entrén till gamla Järnkonst är Lasse Johnson enda arbete i detta material och med tanke på det öde som drabbat denna välkända industri vore det på sin plats att flytta detta numera offentliga konstverk till en mer välbesökt plats. Varför inte på den grå servicebyggnaden intill Venterminalen. Gärna med en platta på vilken såväl konstnärens namn som beställarens finns med tillsammans med en kort historiebeskrivning om verkets tillkomst. Kopplingarna till Ven är uppenbara och här skulle ljuset från mosaiken kunna fortsätta att lysa.

– Så länge entrén där den sitter är intakt kan jag tycka att den skall sitta kvar, dock bör den märkas upp ordentligt.  Jag undersöker just nu kopplingen till de andra bilderna som finns på fasaden runt detta hus, säger konstintendent, Birthe Wibrand.

– Inför kommande förändringar och bygglovsansökningar av Thornbyggnaden som innebär utvändiga ändringar kommer detta hanteras. Noterar er input om alternativ placering om detta skulle bli aktuellt, utlovar stadsbyggnadschef, Johan Nilsson.

Till arkivet