Annons

Landskrona sätter betyg från årskurs 4

Två skolor i Landskrona hoppar på  försöksverksamhet med betyg från årskurs 4. Pilängskolan är en av dessa.

Skolverket har beviljat utbildningsförvaltningen i Landskrona stad att delta i försöksverksamheten med betyg från årskurs 4.

Annons
 

Försöksverksamheten startade hösten 2017 och pågår till och med vårterminen 2021. Under denna period ska deltagande skolor betygsätta kunskaperna hos elever i årskurs 4 och 5.

Av de kommunala skolorna i Landskrona är det Pilängskolan som är med i försöksverksamheten från och med hösten 2018. Skolans personal uppges vara positiva till att vara delaktiga i utvecklingen av bedömning och betyg ifrån årskurs 4.
-Vi har pratat med våra elever i årskurs 6 och där är de flesta positiva till betyg. De säger bland annat att om de fått betyg ifrån årskurs 4 så hade de vant sig mer och de hade blivit mer fokuserade på att försöka nå kunskapskraven i flera ämnen, säger Maria Sjöstedt, rektor på Pilängsskolan.

Betyg ska sättas i slutet av varje termin i årskurs 4 och 5. Skolverket erbjuder stödmaterial om bedömning och betygssättning till de betygsättande lärarna.
– Vi upplever att vårdnadshavarnas intresse för våra elevers skolgång ökar inför betygssättningen i skolår 6.  Vår förhoppning är att de, genom betyg redan från årskurs 4 kommer att engagera sig mer i sina barns skolgång, säger Maria Sjöstedt.

Såväl Skolverket som lärarfacken sågade förslaget när det växte fram i valrörelsen 2014. Politiken drev dock igenom att det skulle testas på 100 skolor i landet. Den 1 mars i år var sista ansökningsdagen. Då hade 17 skolenheter i landet hoppat på. Två av dessa finns i Landskrona och det är Pilängskolan och Internationella Engelska skolan. Bland de som deltar i försöksverksamheten med betyg från årskurs 4  är det fyra kommunala skolor  och tretton fristående skolor.

Skolverket menade i sin kritik att det inte gick att säkerställa att man fick skolor med olika elevsammansättningar och geografisk spridningen om endast hundra skolor deltog. Urvalet blev som man ansåg relativt litet och urvalet riskerade därmed att inte bli representativt för alla elevgrupper. Frågan är då hur man ser på det nu när det bara blev 17 skolor som deltar i försöket.

Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand uttryckte sina farhågor till Lärarnas tidning när diskussionens vågor gick höga.
– Det finns ingen som helst forskning som visar att tidigare betyg påverkar elevernas lärande positivt. Däremot finns det forskning som visar att lågpresterande och yngre elever kan få en negativ utveckling och prestera sämre, sa hon och även hennes kollegor i Lärarnas riksförbund höjde ett varningens finger för att det fanns en stor skepsis bland lärarna till tidigare betyg.

Läs mer:

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser