Annons

Lärarfack kräver tvisteförhandling

Lärarförbundet har idag gjort en förhandlingsframställan gällande kollektivavtalsbrott på samverkansavtalet för Pilängskolan.

Lärarförbundet har idag begärt en lokal tvisteförhandling för brott mot lokalt kollektivavtal om samverkan, arbetsmiljö och hälsa med anledning av det fattade beslutet om omorganisation på Pilängskolan.

Annons
 

När Landskrona Direkt på torsdagen begärde att få ut protokoll från Pilängskolans förhandlingar/samverkan med lärarnas fackliga företrädare fanns inget sådant, trots att detta är en av förutsättningar för deltagande i försöksverksamheten med betyg från årskurs 4.

Det framgår tydligt i dokument från Skolverket att ”Lärarnas intresse ska ha uttryckts genom skriftlig dokumentation. För de lärare som är fackligt anslutna bör det göras genom  arbetstagarorganisationer på skolenheten.”

Därtill sägs det från Skolverket sida att eleverna vid berörda skolenheter och deras vårdnadshavare ska ha haft möjlighet att yttra sig.

Pilängskolans rektor sedan sommaren 2014, Maria Sjöstedt, som tagit initiativ till att betygsförsöket ska genomföras var i samtal med Landskrona Direkt på torsdagen noga med att poängtera att man fört samtal med lärarkåren, eleverna – även de i yngre årskurser, samt deras vårdnadshavare. Dock hade inga regelrätta förhandlingar skett direkt med de fackliga representanterna, däremot var ett platsombud informerad.
– För sakens skull är vi dock  inte alla odelat positiva till betyg men vill vara delaktiga i utvecklingen av betygsbedömningen. Vi vill se om detta är en väg till ökad måluppfyllelse, sa rektorn och berättade att man redan erbjuder extra läxläsning och lovstöd vid samtliga lov men att fler insatser behövs där betyg i årskurs 4 kan vara en väg att gå.

När Landskrona Direkt kontaktade Lärarförbundets lokalavdelning i Landskrona på torsdagen var man överrumplade.
– Nej vi har inte fått någon information alls om detta. Eftersom det är en nyhet för oss så behöver vi diskutera detta i styrelsen innan vi uttalar oss lokalt, sa ordförande Johanna Nilsson som på fredagen begärt en lokal tvisteförhandling i ärendet. 

Läs mer:

En kommentar till "Lärarfack kräver tvisteförhandling"

  1. Pingback: Landskrona Direkt | Skolverket om betygsförsöket på Pilängskolan

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser