Annons

Skolverket om betygsförsöket på Pilängskolan

Redan idag ska elever och vårdnadshavare i årskurserna 1-4 på Pilängskolan ha beretts tillfälle att yttra sig om betyg i årskurs 4 samtidigt ska hänsyn ha tagits till deras synpunkter i möjligaste mån, står att läsa i kriterier för deltagande.

För få skolor ingår i försöksverksamheten om betyg i årskurs 4 vilket medför att det inte blir möjligt att mäta betygens effekt på elevernas kunskapsutveckling anser Skolverket. Ändå genomförs försöket, bland annat i Landskrona.

Annons
 

Endast 17 skolor i landet har hoppat på försöket med betyg från årskurs 4. Samtliga skolor som ansökt har beviljats deltagande. Som vi kunde berätta redan igår är två av dessa skolor från Landskrona. Frågan engagerar och diskussionen är livlig, bland annat på Landskrona Direkts Facebooksida. Vi har idag varit i kontakt med Skolverket för att utröna om urvalet är tillräckligt för att i framtiden kunna besluta om betyg i lägre årskurser än idag.
– Det stämmer att endast 17 skolor deltar i försöksverksamheten. Elva av dessa skolor har deltagit sedan höstterminen 2017 medan sex av skolorna kommer att delta i försöksverksamheten från och med höstterminen 2018, berättar Elina Ekberg, undervisningsråd vid Skolverket.

Det kommer inte heller vara möjligt att mäta betygens effekt på elevernas kunskapsutveckling.

– Eftersom deltagandet i försöksverksamheten är frivilligt och intresset för att delta visat sig vara begränsat till några få skolor kommer det inte gå att generalisera resultat från utvärderingen till att gälla nationellt. Det kommer inte heller vara möjligt att mäta betygens effekt på elevernas kunskapsutveckling. Skolverket har därför valt att genomföra en kvalitativ studie av bedömningspraktiken på ett antal deltagande skolor samt några ytterligare skolor, säger hon.

100 skolor var tänkt att ingå i försöksverksamheten och frågan är varför intresset är så lågt från landets skolor.
– Vi har inte någon heltäckande bild av detta, men har följt medierapporteringen, och i flera kommuner har man tagit beslut om att inte delta i försöket. Skäl för att inte delta kan vara att man anser att det redan finns tillräckligt med underlag för att följa elevernas kunskapsutveckling, att det inte finns forskningsstöd för att införa tidigare betyg och att det skulle innebära en belastning för lärarna. I vissa kommuner har man sagt att skolor som vill får delta, men ingen skola har anmält intresse, säger Elina Ekberg.

Landskrona Direkt  undrar om försöket kommer att fullföljas.
– Försöksverksamheten kommer att pågå till och med våren 2021, enligt förordningen, svarar hon.

Nu är det möjligen inte Skolverkets sak att ha åsikter i ämnet men trots detta frågar vi hur myndigheten ser på att införa betyg i årskurs 4.
– Vi tar inte ställning i den frågan utan nu genomför vi den försöksverksamhet som regeringen beslutat om och ser vad utvärderingen av försöket visar, avslutar Elina Ekberg.

Läs mer:

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser