Annons

Skolpolitikerna om betyg i årskurs 4

Landskrona Direkt har varit i kontakt med fyra politiker i utbildningsnämnden för att höra deras ståndpunkt kring försöksverksamheten med betyg i årskurs 4.

Åsikterna kring betygsförsöket i årskurs 4 går isär. Landskrona Direkt ställde frågan till fyra politiker om hur dessa ser på att två skolor i Landskrona från och med i höst sätter betyg på sina elever i årskurs 4.

Annons
 

– Pilängskolan jobbar målmedvetet med att lyfta elevernas resultat. Nu har rektor efter att ha lyssnat in personal, elever och föräldrars synpunkter bestämt sig för att prova ytterligare ett verktyg – betyg från åk 4. Jag tycker att det är ett spännande och modigt beslut som jag självklart stöttar, säger Lisa Flinth (L), ordförande i utbildningsnämnden.

– Tidiga betyg får inte ensamt resultaten att skjuta i höjden. Men som en del i att skapa fokus på kunskap med en tydlighet kring hur det går i skolan är jag övertygad om att tidiga betyg spelar roll, tillägger hon.

Elvir Mesanovic, kommunalråd för Miljöpartiet är inne på samma linje.
– Eleverna har rätt att få veta hur det går för dem i skolan. Betygen är till för att hjälpa och vägleda eleverna. Efter försöksperioden krävs en grundlig utvärdering och analys där lärarna och eleverna har inflytande under hela processen. Miljöpartiet i Landskrona tycker att det är positivt att vi har två skolor som är med, men det är viktigt att förhålla sig till lärarnas erfarenheten och skolforskningen efter försöksperioden. Vi får aldrig glömma elevperspektivet under försöksperioden. En annan viktig aspekt är resursfrågan, viktigt att lärarna har rätt förutsättningar och att eleverna får arbetsro under försöksperioden, säger han.

Christine Lenander och Vänsterpartiet är emot graderade betyg i alla skolformer.
–  Vi vill begränsa begreppet betyg till det intyg och omdöme som en elev får med sig efter att ha avslutat årskurs 9, säger hon.
– Ett flertal granskningar har visat att det nuvarande betygssystemet med graderade betyg inte är helt rättvist och att betygssättningen skiljer sig mellan olika skolor. Vi tycker att det är tveksamt att hoppa på ett försöksprojekt som kritiserats både av Skolverket och av de fackliga organisationerna och som enligt Lärarförbundet inte har stöd i forskningen, understryker Christine Lenander.

Ny andre vice ordförande i utbildningsnämnden sedan i höstas och gruppledare för de socialdemokratiska skolpolitikerna är Roger Lindskog.
– Jag har tyvärr ingen större kunskap i hur resonemanget gått tidigare i nämnden. Vi anser att betyg skall, som i överenskommelsen på riksnivå, vara från sjätte klass och att det är viktigt att inte förändra systemen allt för ofta. Det måste bli arbetsro både för anställda och elever, säger han.

– Som Lärarförbundet mycket riktigt påtalar så finns det ingen forskning mig veterligt som konstaterat att det skulle gynna kunskapsnivån, snarare då att stress och oro ökar. Det är viktigt att vi kan stödja oss på forskningen när vi skall bestämma oss för nya vägar oavsett vilket område det berör, poängterar Roger Lindskog.

– Det finns mycket att göra vad gäller likvärdig bedömning av betygen, med bedömningsstöd och nationella prov med extern rättning, detta för att få en rättvist mått oberoende var du studerar, säger han och menar att skolfrågan är stor och framöver måste vara en av de absolut mest prioriterade områdena.
– I Landskrona har vi bland annat att ta tag i personaltätheten i förskolan med stora barngrupper, de olika förutsättningarna och villkoren på våra grundskolor, ett gymnasium som vi vill skall fortsätta utvecklas med fler linjer och elever samt vuxenutbildning som skall synkas med arbetslivets behov och anställningsmöjligheter, avslutar Roger Lindskog.

Läs mer:

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser