Avslag för församlingshus på Ven

Molnen tornar upp sig över Sankt Ibb:s gamla kyrka på Ven. Det församlingshus som Landskrona församling vill bygga jämte kyrkan fick avslag av stadsbyggnadsnämnden.
Molnen tornar upp sig över Sankt Ibb:s gamla kyrka på Ven. Det församlingshus som Landskrona församling vill bygga jämte kyrkan fick avslag av stadsbyggnadsnämnden.

Landskrona församling sålde ifjol prästgården på Ven till Häljarps församling för 8 miljoner kronor. Tanken är att pengarna ska investeras i ett nytt församlingshus med personalutrymmen vid S:t Ibbs kyrka. Något som nu stött på patrull. I veckan avslog nämligen stadsbyggnadsnämnden den aktuella bygglovsansökan. Samtidigt sa politikerna nej till att låta församlingen riva driftsbyggnader och ett skyddsrum.

– Vi är inte överens om utformning, placering och trafiklösningen, säger stadsarkitekt Petter Eiring, ytterst ansvarig för byggloven i Landskrona stad.

– Dessutom lägger församlingen beslag på annans mark där det finns ett skyddsrum och ägaren är inte intresserad av att sälja det, förklarar han och menar att trots motståndet så har församlingen velat få ärendet prövat och att så nu skett.
– Nu får vi se hur de väljer att gå vidare, om det blir en överklagan eller inte.

Petter Eiring understryker att man från förvaltningens sida ett flertal gånger försökt att diskutera bygglovsansökan med församlingens företrädare för att uppnå en samsyn så att kraven i plan- och bygglagen uppfylls.
– Men man har velat få aktuellt förslag prövat i samma skick som vid tidigare beslut och avstod från möte. De ville väl höra vad politiken sa. Men politiken gick på vår linje.

Sammanlagt har tre grannar till S:t Ibbs kyrka haft invändningar mot förslaget till nytt församlingshus. Ansökan som nu avslagits avsåg nybyggnation av två byggnader, ett församlingshus och en komplementbyggnad för begravningsverksamheten, i nära anslutning till S:t Ibbs kyrka och kyrkogård. Tre byggnader föreslogs rivas, en förre detta likbod i vit puts samt två servicebyggnader i röd träpanel. Anläggande av nya parkeringsplatser för både bil och cyklar fanns också med i planerna. Ansökan omfattade då även rivning av ett skyddsrum på grannfastigheten.

Som sagt, nu återstår att se hur Landskrona församling väljer att gå vidare i ärendet.

Till arkivet