Heta känslor i KS om kommunalt koncernbolag

Det gick hett till på stadshusets sjätte våning idag när frågan om en klimat- och strukturfond, bildande av en bolagskoncern samt förändringar i den kommunala organisationen diskuterades på nytt i kommunstyrelsen.
Det gick hett till på stadshusets sjätte våning idag när frågan om en klimat- och strukturfond, bildande av en bolagskoncern samt förändringar i den kommunala organisationen diskuterades i kommunstyrelsen.

Idag hettade det till rejält när kommunstyrelsen sammanträdde och återremissen gällande den nya organisationen för staden togs upp. Det var socialdemokraterna som vid det senaste kommunfullmäktigemötet  återremitterade ärendet för att höra vad styrelserna för de kommunala bolagen anser om att ingå i ett koncernbolag. Det visade sig dock att ingen kontakt tagits utan att treklövern istället hänvisar till den skrivelse som tillförordnade stadsdirektören Stefan Johansson tog fram tidigare. Och detta har fått socialdemokraterna att se rött.

– Först och främst så är det ett hån mot allt vad demokrati heter. Varför sitter vi på mötena och diskuterar och tar beslut när allt ignoreras, frågar sig kommunstyrelsens andre vice ordförande Jonas Esbjörnsson (S).
– Man kan ju undra vad de har att dölja? Vågar de inte fråga?

Torkild Strandberg är dock inte sen att svara.
– Anledningen till att vi inte skickat ut frågan till remiss är att det är kommunstyrelsen som har i uppdrag att vara ägare och styra bolagen efter ägarens vilja och ambition. Genom ett koncernbolag så skaffar vi oss ett redskap till detta. Det är alltså ingen fråga för bolagen. Utan för ägaren, säger han.

– Vi måste bli bättre på att styra så att bolagen går i takt med kommunens utveckling. Vi har helt enkelt inte varit så bra i vår ägarstyrning. När vi nu bildar ett koncernbolag så får vi en styrelse som kan detta. Det finns även skattemässiga fördelar med vinster i ett bolag och förluster i ett annat.

Beslutet gick till votering som slutade med åtta röster (L, M, MP, SD) för kommunstyrelsens förslag med ett tilläggsyrkande från Sverigedemokraterna och fem röster (S) mot förslaget. Socialdemokraterna inkommer med en skriftlig reservation.

Det slutgiltiga beslutet tas på kommunfullmäktigemötet måndagen den 31 oktober.

Läs mer:

Till arkivet