Annons
Fredagen den 21:e januari
1.3°C 10.1m/s
Dagens namn: Agnes, Agneta

Kommunal omorganisation återremitterad

Jonas Esbjörnsson håller upp ett exemplar av det brevmed rubriken "Något har gått snett med Landskrona" som sju direktörer i Landskrona skrev inför valet 2006. En av de som undertecknade brevet var nuvarande opolitiske ordförande Börje Andersson. - När jag läser detta samt det nya förslaget som ska upp till fullmäktige nu är jag övertygad om att det är Börje Andersson som skrivit båda. Det är tydligt att brevet från 2006 ligger till grund för den omorganisation som vi står inför om kommunfullmäktige går på treklöverns linje, säger Jonas Esbjörnsson.

Jonas Esbjörnsson håller upp ett exemplar av det brev med rubriken “Något har gått snett med Landskrona” som sju direktörer i Landskrona skrev inför valet 2006. En av de som undertecknade brevet var den nuvarande opolitiske ordförande i stadsbyggnadsnämnden, Börje Andersson.
– När jag läser detta samt det nya förslaget som ska upp till fullmäktige nu är jag övertygad om att det är Börje Andersson som skrivit båda. Det är tydligt att brevet från 2006 ligger till grund för den omorganisation som vi står inför om kommunfullmäktige går på treklöverns linje, sa Jonas Esbjörnsson efter det att kommunstyrelsen haft ärendet på sitt bord. På måndagen hade omorganisationen nått kommunfullmäktige.

Tidigare har den styrande treklövern i Landskrona presenterat ett förslag på en stor omorganisering i kommunen. Bland annat finns planer på att bilda ett koncernbolag som de kommunala bolagen ska ingå i. På måndagen togs förslaget upp i kommunfullmäktige men något beslut blev det inte. Istället blev det en minoritetsåterremiss eftersom Socialdemokraterna och Vänsterpartiet ville att stadens förvaltningar samt de kommunala bolagen skulle få säga sin mening.

Annons
 

Det blev en något märklig diskussion på kommunfullmäktige då treklöverns förslag till omorganisering i kommunen togs upp. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet hade läst på och kritiken från oppositionen var inte nådig efter att kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg (L) inlett med att presentera förslaget.

Jonas Esbjörnsson (S) menade att en så stor fråga skulle diskuteras bredare innan beslut skulle tas.
– Jag vill ha en dialog så att vi tillsammans kan ta ett beslut. Det här är en fråga som sträcker sig över mandatperioderna. Därför är det viktigt att alla är med att diskutera även om alla kanske inte får allt som de vill till slut, sade han.

Hans partikollega Lars Svensson vände sig till styrelserna i de kommunala bolag som förväntas ingå i koncernen.
– Vad jag har förstått så har ni inte fått reda på detta innan det presenterades. Vad säger ni? Har ni inga synpunkter alls?

Lars Wallstén riktade även han sin kritik mot koncernbildandet och framför allt det krav på vinst som ska gå till den kommunala kassan.
– Först ska det ge en avkastning på 20 miljoner kronor. Lägg därtill goodwillkostnader på 30 miljoner kronor per år i tio år. Det blir 50 miljoner kronor. Hur ska det gå till? Då måste kanske Landskrona Energi sälja ut delar av sin verksamhet? Och hur blir det med hyrorna i Landskronahem?, undrade han.

Henning Sûssner Rubin riktade främst in sig på den del av planen som handlar om bildandet av en struktur- och klimatfond. Målet för kritiken var främst Mikael Fahlkranz (MP)
– Hur vet du att pengarna i fonden hamnar i projekt som gynnar miljön?, frågade han bland annat.

Några direkta svar kom dock inte. Istället hade Treklövern en helt annan taktik.
– Eftersom vi vet att detta ärende kommer att återremitteras så väntar vi med att ta diskussionen fullt ut när frågan kommer upp nästa gång, sa Torkild Strandberg.

Frågan gick till votering som slutade 20-20-11 då Sverigedemokraterna valde att lägga ner sina röster.

Läs mer: Utslagsröst avgjorde fråga om kommunalt koncernbolag 

En kommentar till "Kommunal omorganisation återremitterad"

  1. Pingback: Landskrona Direkt | Heta känslor i KS om kommunalt koncernbolag

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser