Utslagsröst avgjorde fråga om kommunalt koncernbolag

Jonas Esbjörnsson håller upp ett exemplar av det brevmed rubriken "Något har gått snett med Landskrona" som sju direktörer i Landskrona skrev inför valet 2006. En av de som undertecknade brevet var nuvarande opolitiske ordförande Börje Andersson. - När jag läser detta samt det nya förslaget som ska upp till fullmäktige nu är jag övertygad om att det är Börje Andersson som skrivit båda. Det är tydligt att brevet från 2006 ligger till grund för den omorganisation som vi står inför om kommunfullmäktige går på treklöverns linje, säger Jonas Esbjörnsson.
Jonas Esbjörnsson håller upp ett exemplar av det brevmed rubriken "Något har gått snett med Landskrona" som sju direktörer i Landskrona skrev inför valet 2006. En av de som undertecknade brevet var nuvarande opolitiske ordförande Börje Andersson. - När jag läser detta samt det nya förslaget som ska upp till fullmäktige nu är jag övertygad om att det är Börje Andersson som skrivit båda. Det är tydligt att brevet från 2006 ligger till grund för den omorganisation som vi står inför om kommunfullmäktige går på treklöverns linje, säger Jonas Esbjörnsson.
Jonas Esbjörnsson håller upp ett exemplar av det brev med rubriken ”Något har gått snett med Landskrona” som sju direktörer i Landskrona skrev inför valet 2006. En av de som undertecknade brevet var den nuvarande opolitiske ordförande i stadsbyggnadsnämnden, Börje Andersson.
– När jag nu läser detta samt det nya förslaget som ska upp till fullmäktige är jag övertygad om att det är Börje Andersson som skrivit båda. Det är tydligt att brevet från 2006 ligger till grund för den omorganisation som vi står inför om kommunfullmäktige går på treklöverns linje, säger Jonas Esbjörnsson.

Det blev som Landskrona Direkt förutsåg, politiska stridigheter, när frågan om bildandet av en kommunal bolagskoncern och inrättande av en struktur- och klimatfond diskuterades i kommunstyrelsen på torsdagen. Förslaget som presenterades av tillförordnade stadsdirektör Stefan Johansson, gick till votering som slutade 5-5. Det klubbades då genom eftersom kommunstyrelsens ordförandes röst, det vill säga Torkild Strandbergs, är avgörande.

Det är, enligt socialdemokraterna, inte mycket som är positivt i det förslag till omorganisation inom kommunen som presenterades på kommunstyrelsens möte på torsdagen.
– Med tanke på de stora förändringarna för våra kommunala bolag som det nya förslaget medger så tycker vi att det inte hade varit mer än rätt att lyssna på vad experterna, det vill säga styrelserna och tjänstemännen i de kommunala bolagen anser. Därför ville vi återremittera frågan. Men detta fick blankt nej, säger kommunstyrelsens andre vice ordförande Jonas Esbjörnsson (S).
– Det blev votering som slutade 8-5 och då yrkade vi på avslag. Här slutade voteringen 5-5 eftersom sverigedemokraternas representanter lade ner sina röster då deras förstanamn, Stefan Olsson inte var närvarande, säger socialdemokraten.
– Därför slutade det hela med en skriftlig reservation från oss. Sedan får vi diskutera vidare i kommunfullmäktige då frågan ska upp där.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att det under kommunstyrelsen inrättas en organisation, bestående av ett stadsledningskontor med fokus på det interna perspektivet och en stab med fokus på det externa perspektivet, att inrätta en bolagskoncern och bolagsstyrningsmodell samt att bilda en struktur- och klimatfond genom avsättning på särskilt konto inom Landskrona stad.

En stor anledning till att Jonas Esbjörnsson är kritisk till det nya förslaget är att de kommunala bolagen ska börja ge avkastning som ska komma stadskassan till godo.
– Det rör sig om minst 16 miljoner kronor som ska kammas hem. Är tanken att höjda hyror för de som bor i Landskronahems lägenheter och högre avgifter får Landskrona Energis tjänster ska ge vinster till andra kommunala instanser? Jag tycker att det handlar om dubbelbeskattning.  Den sociala välfärden ska betalas via skatt och inte hyror och elavgifter.

Enligt förslaget så ska styrelsen i det koncernbolag som samtliga kommunala bolag ska ingå i, bestå av sju politiskt valda medlemmar.
– Sedan vill treklövern även att det ska ingå två till som styrelsen ska tillsätta. Jag kan ju gissa att namnen på dom blir Börje Andersson och Kenneth Håkansson. Då behöver ju inte ens sverigedemokraterna rösta för treklöverns förslag för att de ska gå genom, säger Jonas Esbjörnsson.
– Anledningen till detta är naturligtvis att korta av alla vägar till beslut. Men det är ett slag emot demokratin.

Läs mer: Nu byggs en ny organisation i stadshuset

Såhär är det tänkt att den nya organisationen med ett koncernbolag ska se ut.  Klicka på bilden för att se den i större format.
Såhär är det tänkt att den nya organisationen med ett koncernbolag ska se ut.
Klicka på bilden för att se den i större format.
Till arkivet