Harry Nilsson har gått bort

Harry Nilsson
Harry Nilsson
Harry Nilsson
Harry Nilsson

En av de största politiska profilerna i Landskrona har gått ur tiden. Det är socialdemokraten Harry Nilsson, som efter en längre tids sjukdom, gick bort natten mot måndagen.

Harry växte upp i en politiskt mycket medveten familj där samliga var mer eller mindre politiskt aktiva. Han var också murare och det var genom sitt yrke han engagerade sig i fackföreningsrörelsen. Bland annat var han ordförande i Murarfackföreningen Landskrona mellan 1956 och 1961. Därefter var han ordförande i Byggnads avd 15 till 1967. Han var även heltidsanställd ombudsman 1971-1985.

Harry Nilsson blev medlem i Socialdemokraterna redan tidigt på 1940-talet. Han har varit ledamot av kommunfullmäktige i Landskrona mellan 1963 – 1991, kommunstyrelseledamot mellan 1974 – 1991, kommunalråd 1986 – 1991, ordförande i Landskrona Hem under 1969 – 1975 samt styrelseledamot under 1989 – 1997.

2004 hedrades Harry Nilsson med Tage Erlanders hedersmedalj, en av Socialdemokraternas finaste utmärkelser. Villkoret för att erhålla medaljen är att man under minst 30 år varit förtroendevald i socialdemokratin och företrätt partiet i samhälleliga organ, villkor som Harry Nilsson mer än väl uppfyllt.

Trots hans sjukdom var han skarp i sina analyser in i det sista. Så sent som för någon månad sedan uttryckte han sin oro för allmännyttan i allmänhet och försäljningen av Sandvången och Pilängen i synnerhet, i det socialdemokratiska medlemsbladet S-rösten.

Saknaden är stor.

Harry Nilsson blev 85 år.

Anders Karlsson
Socialdemokraterna, Landskrona

Till arkivet