Annons

Prästgården på Ven säljs

Mycket talar för att prästgården på Ven kommer att säljas. Foto: Hjördis Thelander.

Mycket talar för att prästgården på Ven kommer att säljas. Foto: Hjördis Thelander.

Landskrona församling säljer Prästgården på Ven. Det förordade kyrkorådets arbetsutskott idag.

Annons
 

Vid ett möte idag förordades att Landskrona församlings prästgård på Ven bör säljas. Prästgården, som sedan 1970-talet främst har använts som lägergård för konfirmander och ungdomar, är i behov av upprustning. Gården är till exempel inte anpassad för funktionsnedsatta. Prästgården ligger dessutom ”långt” från den medeltida kyrkan.

S:t Ibbs kyrka är en mycket populär dop- och vigselkyrka, speciellt under sommaren. Som det ser ut idag är dopföljena, brudparen och deras gäster, tvingade att vänta utomhus på kyrkogården inför gudstjänsterna. Avsaknaden av en lokal i anslutning till kyrkan upplevs som negativt.

Nu ändrar församlingen på detta
Församlingen ämnar nu omstrukturerar sina fastigheter på ön. Kyrkorådets arbetsutskott föreslår att prästgården och två mindre fastigheter vid Allhelgonakyrkan säljs. Ett nytt församlingshus med personalutrymmen föreslås uppföras vid S:t Ibbs kyrka. All verksamhet som idag finns på prästgården, förutom lägerverksamheten, kan fortsätta i de nya lokalerna.

Dopföljen och brudpar får då äntligen möjlighet att invänta sina högtidsstunder i välkomnande och väl anpassade lokaler. Begravningsverksamhetens behov av lokaler kommer också att tillgodoses, både personalutrymmen och maskingarage ska finnas i den nya byggnaden.

Den välkände arkitekten och professorn Gunnar Martinsson (1924-2012), sommarboende och granne med S:t Ibbs kyrka, presenterade för snart tio år sedan ett förslag till en omgestaltning av entrén till kyrkan. Församlingen vill ta tillvara Martinssons grundidé när ett nytt församlingshus byggs.

Församlingen vill också samarbeta med Landskrona stad om att lösa behovet av toaletter för turister och besökare vid S:t Ibbs kyrka.

I arbetet med att omstrukturera fastigheterna på Ven samverkar man med Landskrona stadsutvecklingsbolag. Stadsutvecklingsbolaget har under senare tid engagerats sig i utvecklingen av turistverksamheten på ön.

Kyrkorådets arbetsutskott förordade den 9 juni 2016 att prästgården bör säljas.
Kyrkofullmäktige beslutar i ärendet den 19 oktober 2016.

 

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser