Annons

Utan rättigheter i välfärdsstaten

Amanda Nielsen, statsvetare vid Linnéuniversitetet kommer till Landskrona och föreläser.

Amanda Nielsen, statsvetare vid Linnéuniversitetet kommer till Landskrona och föreläser.

Söndag 22 maj håller statsvetaren Amanda Nielsen föredraget “Utan rättigheter i välfärdsstaten – debatten och politiken kring papperslösa i Sverige” på Landskrona museum.

Annons
 

Sedan det sena 1990-talet har ”gömda flyktingars” – eller ”papperslösa” som de idag ofta kallas – utsatta position i den svenska välfärdsstaten återkommande getts utrymme i mediabevakning och politiska debatter. De papperslösa saknar uppehållstillstånd och är därmed utestängda från flertalet sociala skyddsnät. Gruppens närvaro har i linje med detta ställt frågan om rättigheter och vem som bör ha tillgång till dem på sin spets. Amanda Nielsen, statsvetare verksam på Linnéuniversitetet, har forskat om hur papperslösas situation diskuterats i Sverige under 2000-talet.

Med utgångspunkt i sin avhandling kommer Amanda Nielsen att prata om hur politiken gentemot papperslösa utvecklats och om vilka förändringar som ägt rum de senaste åren. Hon kommer bl.a. att prata om kampanjen för att ge papperslösa tillgång till vård och den förändring av lagstiftning denna utmynnat i.

Föredraget börjar kl. 14.00 och hålls med anledning av utställningen ”Hjälp! Flyktingmottagandet i Landskrona 1943-1952.” Utställningen visas tom söndag 22 maj.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser