Annons

Byggprogram får lärlingsutbildning

Byggprogrammet på Selma Lagerlöfsgymnasiet är populärt och från och med hösten 2016 så har de en lärlingsutbildning.

Byggprogrammet på Selma Lagerlöfgymnasiet är populärt och från och med hösten 2016 så har de en lärlingsutbildning, något som lärare Mikael Persson (tvåa från höger) är mycket nöjd med.

Selma Lagerlöfgymnasiet kommer inför höstterminen 2016 att införa gymnasial lärlingsutbildning för byggprogrammet. Valmöjlighet gör att utbudet kan breddas samt att utbildningen kan individanpassas ytterligare.
– En av de stora fördelarna med lärlingskontrakt för företagen är man långsiktigt kan lära upp och forma framtida personal, för detta kommer företaget att erhålla ersättning från Skolverket som för närvarande är 18 750 kronor per elev och termin, säger Mikael Persson, lärare på byggprogrammet.

För skolan innebär det att man ytterligare kan säkerställa innehållet för elevens arbetsuppgifter så att de överensstämmer med kurser och kursmål. Inom kontraktet ingår även ett krav på att handledaren på arbetsplatsen genomgår Skolverkets webbaserade handledarutbildning, vilket tidigare varit en trög process att förverkliga.
– För eleven kommer detta innebära att hen kommer att knytas närmare företaget och att innehållet i arbetsuppgifterna på arbetsplatsen överensstämmer med den individuella studieplanen. Eleven kommer även att erhålla en förstärkt matersättning från CSN med 1000 kronor i månaden, avslutar Mikael Persson.

Annons
Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser