Lennart Pettersson stiger av i Glumslöv

Lennart Pettersson kan nästan titulera sig ambassadör av Glumslöv. Nu väljer han dock att hoppa av som ordförande i byalaget.
Lennart Pettersson kan nästan titulera sig ambassadör av Glumslöv. Nu väljer han dock att hoppa av som ordförande i byalaget.
Lennart Pettersson kan nästan titulera sig ambassadör av Glumslöv. Nu väljer han dock att hoppa av som ordförande i byalaget.
Lennart Pettersson kan nästan titulera sig ambassadör av Glumslöv. Nu väljer han dock att hoppa av som ordförande i byalaget.

Trots att hans ersättare inte gått att finna, valde Lennart Pettersson att avgå som ordförande för Glumslövs byalag vid föreningens årsmöte den gångna veckan,
– Jag hade aviserat att jag tänkt avgå redan i oktober 2015 och skälet härtill är att jag tycker att man inte skall sitta för länge som ordförande. Detta hade jag deklarerat redan när jag blev vald för sex år sedan, säger Glumslövs ambassadören Lennart Pettersson som sedan tidigare varit ordförande i scouterna  och kyrkorådet i byn under femårsperioder.

Mötesordföranden Jan Åkerlund kunde endast konstatera att trots valberedningens intensiva arbete fanns ingen ny ordförande att tillgå. Det blir därför den nya styrelsens uppdrag att under året hitta en interimsordförande.

Byalaget har under Lennart Petterssons ledning gått från att arbeta med slumpmässigt valda frågor till att ha skapat en vision: ”Glumslöv skall vara Skånes bästa boende” till strategier  handlingsplaner för att uppnå detta. Föreningen har på sistone arbetat med att få till ett varierat boende och varierade upplåtelseformer i byn och där man nu är på god väg att lyckas med detta på den så kallade Trekanten. Mycket har också handlat om trafiksituationen där det nu finns en trafikplan antagen. Bland annat hyser man goda förhoppningar om en gång- och cykelväg till Ålabodarna under nästa år. Man har initierat bullerutredning från såväl staden som av Trafikverket.
– Lägg därtill Guldnoten Glumslövs musikfondsstipendium som delas ut i samband med att vi bjuder in till  en välgörenhetskonsert. Genom åren har vi dessutom samlat in pengar till Örevångs idrottsplats förnyelse som till Barndiabetes- och Barncancerfonden.

På mötet pratades det också om Örenäsgånggriften som nu renoverats. Mikael Petersson VD  på Örenäs Slott som var gästtalare på stämman berättade att slottet redan hyrt ut ett 40-tal rum i samband med planerat event  den 17:e september i år. Då kommer man också att renovera gånggriften som finns på slottets framsida och som är lika gammal, det vill säga runt 5000 år, liksom de fornlämningar som finns vid ”Milstolpen”.
–  Det finns ett oerhört stort intresse för detta i Europa. I Sverige är vi kanske lite nyvakna, menar Lennart Pettersson som tillsammans med Michael Herbing avgick och följdriktigt avtackades. 

Den nya styrelsen har för Glumslövs byalag består av följande ledamöter:
Lotta Flood Johansson, Mats Karlsson, Olof Pankko, Calle Teimar, Micael Wennbom, Anders Zäll, Mikael Link och Jessika Mårtensson.

Till arkivet