Expressionistisk konstrunda i världsklass

Åsa Karlsson visar upp verk av Nell Walden.
Åsa Karlsson visar upp verk av Nell Walden.
Åsa Karlsson visar upp verk av Nell Walden.
Åsa Karlsson visar upp verk av Nell Walden.

Ännu en gång visar Landskrona museum att de kan presentera konst i världsklass. På söndag invigs utställningen Nell Walden och Der Sturm och på väggarna i utställningsrummen hänger verk av konstnärer som Chagall, Picasso, Kandinsky, Grünewald, GAN, Sigrid Hjertén samt Nell Walden själv.

Många Landskronabor känner till namnet Nell Walden genom den fasta utställning som tidigare låg på museets bottenvåning. Vad många dock inte känner till är vem hon verkligen var. Inget tillfälle är då bättre att lära känna henne och vad som gjorde att hon för evigt hamnat i historieböckerna, genom att  besöka den nya utställningen.
– Vi vill berätta den fascinerande historien om Nell Walden och konsttidskriften Der Sturm, säger antikvarie, Åsa Karlsson på Landskrona museum.
– Det har vi gjort genom skapandet av en konstrunda i expressionismens tecken.

Der Sturm började som en avantgardisk konsttidsskrift 1910 och blev senare även ett galleri med säte i Berlin. Nell Walden, som var gift med grundaren Herwarth Walden, hade en central roll i Der Sturm och finansierade och organiserade stora delar av verksamheten. Hon var även konstnär, curator och skribent och deltog i flera av Der Sturms utställningar.

Verksamheten utvecklades snabbt till en socio-kulturell företeelse såväl som en mötesplats och ett nätverk, och det uppskattas att cirka 300 konstnärer från olika länder bidrog till Der Sturms verksamhet.
– Här dök, på den tiden ganska okända målare upp. Dessa hette Picasso, Kandinsky, Chagall och Grünewald för att nämna några. Idag behöver vi inte presentera dessa konstnärer närmare, säger Åsa Karlsson.

Väggarna i de rum som inhyser utställningen är fyllda av konst signerade av mästarna. Sida vid sida hänger verk som var och ett ensamt hade varit vilket som helst museums stolthet.
– Ja, det stämmer. Här hänger konst av yppersta klass. Faktum är att vi fått bygga om lokalerna så att där nu är exakt rätt luftfuktighet och belysning. Allt är mycket noga genomfört. Kraven på oss har varit stora, säger antikvarien och berättar om verken.
– Nell Walden räddade en stor samling konst undan nazismen då hon flydde till Schweiz och en hel del av dessa tavlor hänger här idag. Andra tavlor kommer från privata ägare, säger hon och visar runt bland mästerverken.

En hel del av konsten i utställningen är målad av Nell Walden själv.
– Eftersom vi var universalarvingar efter hennes död 1975 så har vi fått en bra samling och mycket av den hänger här, säger Åsa Karlsson.
– Hon studerade i Der Sturms konstskola och lärde sig då mycket av sina konstnärskollegor.

Listan på konstnärer som var aktiva i Der Sturm är så lång att, om alla skulle representeras med vars en tavla så hade en stor del av museet fått tas i anspråk. Därför har Landskrona museum, tillsammans med Mjellby Konstmuseum i Halmstad och Øregård Museum i danska Hellerup gallrat och tagit fram utställningen.
– Den har tidigare visats i såväl Hellerup som Halmstad. Så vill man ta del av allt detta samtidigt så får man bege sig till Landskrona museum senast den 15 maj, avslutar Åsa Karlsson.

Nell Walden och Der Sturm har vernissage med mingel på söndag den 21 februari klockan 14.00–16.00. Utställningen invigs av museichef Elisabeth Arvidsson samt fil. dr i konstvetenskap Jessica Sjöholm Skrubbe klockan 14.00. Per Thornberg och Fredrik Davidsson framför specialskriven musik i Nell Waldens anda. 

Den danske humoristen  Storm P, det vill säga Robert Storm Petersen, är en i kretsen kring Der Sturm.  Andra namn i gruppen som kan nämnas är Edvard Munch, Man Ray, Gaugin, Chagall, Picasso, Kandinsky men också åtta svenskar däribland paret Grünewald, varav museets eget verk av Isaac finns med i utställningen samt en inlånad målning från Moderna Museet av hustrun Sigrid.
Den danske humoristen Storm P, det vill säga Robert Storm Petersen, var en i kretsen kring Der Sturm. Andra namn i gruppen som kan nämnas är Edvard Munch, Man Ray, Gaugin, Chagall, Picasso, Kandinsky men också åtta svenskar däribland paret Grünewald, varav museets eget verk av Isaac finns med i utställningen samt en inlånad målning från Moderna Museet av hustrun Sigrid.

 

Till arkivet