Treklövern gör en pudel gällande Granet

Individ- och familjenämnden fick kraftig kritik mot sitt inriktningsbeslut i mars vilket sade att de som bor på Granets sociala rehabiliteringsboende skulle förflyttas permanent ut till Koppargården. Nu gör den styrande treklövern, vilka röstade fram beslutet, en pudel. De boende kommer med största sannolikhet att få flytta tillbaka till Granet när fastigheten är renoverad.
– Vi har efter kontakter med de boende på Granet insett att individ- och familjenämndens inriktningsbeslut var förhastat, säger Bodil Möller (M) ordförande för individ och familjenämnden.

Att Granet behöver renoveras är alla berörda parter överens om. Treklövern har alltså nu tänkt om och vill undersöka möjligheten för de boende att flytta tillbaka efter renoveringen.
Samtidigt ska nämnden ge i uppdrag åt individ- och familjeförvaltningen att hitta alternativ till de ensamkommande flyktingbarn som kommer att placeras i Landskrona. Barnen skulle enligt det tidigare beslutet placeras på Granet.
– Vår ambition är att finna så bra lösningar som möjligt för två utsatta grupper. Från vår sida finns det ingen prestige i detta, säger Janica Andersson (FP) 1:e vice ordförande för individ och familjenämnden.

Till arkivet