Landskrona Lasarett berörs av konflikten

I går inledes Vårdförbundets strejk på sjukhusen i Helsingborg, Hässleholm, Trelleborg och Ystad, något som indirekt också påverkar Landskrona Lasarett. Redan den 14 april av- och ombokades patienter som bland annat hade tider för fetma-, urologiska-, och gallstensoperationer.
Vi har fått göra en del omstruktureringar. Dels har vi genom att stänga vår kortvårdsavdelning frigjort 18 platser som under konflikten fungerar som sjudygnsavdelning för närsjukvårdspatienter från universitetssjukhuset i Lund. Samtidigt har vi fått resursförstärkning från Helsingborg. Dock fortsätter vi om än i begränsad omfattning med operationer för dagkirurgiska patienter, säger Anne Abrahamsson, Tf sjukhuschef i Landskrona.

Region Skåne samordnar så att alla med akut behov får vård. Patienter vars operationer ställs in blir kontaktade av sjukhuset.
– I första skedet ombokar vi planerade operationer så att en ny tid ges inom en snar framtid, säger Anne Abrahamsson.

Under konflikten ska i första hand patienter med akut behov av vård omhändertas. Vården av patienter med dödliga sjukdomar är också prioriterad, liksom vård i livets slutskede. För att säkert klara av den akuta vården ställs planerade operationer in vid alla sjukhus i Skåne.

Om konflikten blir långvarig och träder in i etapp 2 kommer Malmö och Ängelholms sjukhus att dras in, dock finns ännu inga varsel lagda för Landskrona.
– Det innebär då att vi sannolikt kommer att få patienter direkt från universitetssjukhuset Malmö, säger Anne Abrahamsson och passar samtidigt på att berömma sin personal.
Åter visar man prov på stor flexibilitet och alla ställer upp för varandra till 100 procent.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

Till arkivet