Annons

Ytterligare en buss sätts in på stationspendeln

Stationspendelns popularitet innebär att en fjärde buss måste sättas i trafik till sommaren, men om det blir en ny trådbuss är upp till Skånetrafiken.
– Skall det bli en trådbuss så måste Skånetrafiken också vara med och ta det ekonomiska ansvaret, annars får de sätta in en vanlig buss, förklarar Tekniska nämndens ordförande, Björn Persson, m.

Bakgrunden är den att kommunen svarar för kostnaderna vad avser trådbussarna, ett förhållande som Björn Persson vill ändra på.
– Kommunen kan fortsätta att ansvara för linjen, men bussarna bör vara Skånetrafikens ansvar, poängterar han och ser det hela som ett miljömässigt utvecklingsprojekt.

Annons
 

Vid ett flertal tillfällen har Skånetrafiken också visat upp linjen för olika studiegrupper och genomgående har kommentarerna varit positiva. Men lika lätt är det inte att få ekonomiskt stöd för miljösatsningen och det nuvarande kontraktet sträcker sig fram till sommaren 2011.
– Så förhandlingsläget kunde varit bättre, avslutar Björn Persson som i anslutning till budgetarbetet inför nästa år föreslog att förvaltningen skall få fyra miljoner extra för att hålla hög kvalité på parker och offentliga miljöer.
Dessutom vill jag att vi skall få tillstånd att köpa upp tjänsterna externt, förklarade han och frågan gick till omröstning där den styrande treklövern tillsammans med Sverigedemokraterna ställde sig positiva till förslaget medan socialdemokraterna framförde en avvikande mening.
Att vi gör så här innebär inte att personal skall få gå, men samtidigt blir det inga nyanställningar, betonar Björn Persson.

I budgetförslaget framgår också att tekniska vill ha ytterligare tre miljoner för att klara av asfalteringen av gator. Vidare vill man behålla den miljon som blev över när Viarps flygfält asfalterades och lägga den på asfaltering av parkeringen på Kasernplan.
– Vi vill få lite större rörelsefrihet när det gäller hanteringen av tilldelade medel, förklarar Björn Persson och nämner som exempel kostanden för renoveringen av Hakenstigen på Ven som kostar runt 1,7 miljoner kronor.
– Hade vi haft lite större flexibilitet så kunde vi klarat den extrautgiften genom omprioriteringar, nu får vi försöka klara det på annat sätt inom given budgetram.

Tekniska nämnden föreslår också att två planerade satsningar läggs åt sidan det handlar om upprustningen av Varvsvägen där projekteringspengarna på en miljon plockas bort. Även arbetet med Malmövägen får stryka på foten.
– Det finns ingen anledning att projektera något när man ändå inte har råd med upprustningen som är beräknad att kosta drygt elva miljoner kronor. De pengarna kan användas bättre inom skola och omsorg.

Den skattefinansierade verksamheten inom Tekniska omsluter därmed 67 miljoner för 2008 om önskemålen vinner gehör också från kommunfullmäktige.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser