Annons

Fastighetsägarna i Landskrona har beviljats cirka två miljoner kronor i statligt stöd för energieffektivisering och övergång till förnybara bränslen i lokaler för offentlig verksamhet. Landskrona ligger därmed på plats 172 bland Sveriges 290 kommuner, när man räknar bidragsnivå per invånare.
– Effektivare energianvändning och minskad användning av kol och olja reducerar utsläppen av växthusgaser, säger Annette Brodin Rampe, affärsområdeschef på Eon Sverige.

Fram till mitten av december hade kommunens fastighetsägare beviljats bidrag motsvarande 50 kronor per invånare. Katrineholms kommun, som ligger i topp, har beviljats drygt 58 miljoner kronor eller hela 1814 kronor per invånare. Investeringsstödet för energieffektivisering och en övergång till förnybara energikällor i offentliga lokaler infördes år 2005. Två miljarder kronor skulle fördelas fram till utgången av 2006. Hittills har bara knappt hälften fördelats, cirka 950 miljoner kronor. Den nya regeringen gav i sin första budgetproposition klartecken för fortsatt stöd fram till utgången av år 2008.
Energieffektivisering i skolor, daghem, vårdcentraler och andra offentliga lokaler spar pengar, samtidigt som utsläppen av växthusgaser reduceras. Fastighetsägarna i Landskrona kan göra år 2007 mer klimateffektivt genom att genomföra fler stödberättigade åtgärder, säger Annette Brodin Rampe.

Annons
 

Det statliga investeringsstödet kan ges till lokaler för offentlig förvaltning, utbildning, idrott, hälso-, sjuk- och kriminalvård samt allmänna kommunikationer och motsvarar högst 30 procent av investeringskostnaden. Stödet ges bland annat till övergång från el eller fossila energikällor till förnybar energi, installation av effektiva belysnings- och ventilationssystem, andra energieffektiviserande åtgärder och installation av solcellssystem.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser