Annons

Byggboomen på Västra Fäladen fortsätter

Byggboomen på Västra Fäladen fortsätter nu med byggandet av två
sexvåningshus omfattande vardera 30 lägenheter samt två etagevåningar.
– Det är första gången vi bygger i Landskrona och området är ett A-område som ligger mycket bra till, förklarar Jan Kockum, ordförande i Kristineberg Fastigheter AB som köpt den aktuella tomtmarken av kommunen på 6 315 kvadratmeter för 4 160 000 kronor.

Bolaget får tillträde till marken redan den 1 december och ett år senare skall fastigheterna stå klara för inflyttning.
– Tiden skall inte vara några problem, vi har en produktionsmodell som
fungerar utmärkt,
berättar projektledare Fredrik Ståhl vid Hökerum Bygg AB som bygger med hjälp av prefabricerade betongelement, väggar och bjälklag, från samma leverantör, Ulricehamns Betong. Sedan inreds lägenheterna på plats.

Annons
 

Lägenheterna, med undantag för de fyra etagevåningarna med utsikt över Öresund, kommer att ligga runt 70 kvm, detta för att bolaget skall få statliga bidrag och den vägen hålla hyrorna på en relativt låg nivå. Bolaget räknar med att hyran skall hamna under 6 000 kronor i månaden.
– Vår målsättning är att bygga bra till en låg kostnad och det har fungerat bra så här långt, menar Jan Kockum som redan noterat ett stort intresse för de nya lägenheterna.
– Det är huvudsakligen äldre som hört av sig till oss och anmält sitt
intresse. Nu är det hela nytt så vi har ännu inte hunnit upprätta någon
intressekö för objektet, men det går bra att anmäla sig redan nu.

I tidigare fastigheter som Hökerum byggt, exempelvis i Jönköping och Malmö, består treorna på 70 kvm av ett kök som är en förlängning av vardagsrummet.
Takhöjden är rejält tilltagen, hela 2,60 meter och lägenheterna har genomgående parkettgolv och fönsterbänkar av polerad sandsten. Dessutom har lägenheten en inglasad loggia, ett helt isolerat och uppvärmt hörnrum där man kan öppna och dra fönstren åt sidorna sommartid och ändå ha ett fullt beboelig rum vintertid.
– Den har blivit mycket uppskattad i våra tidigare fastigheter och har många olika användningsområde, betonar Fredrik Ståhl som räknar med att bygget kan komma igång snabbt.
– Medan betongelementen byggs i Ulricehamn kan vi göra markarbetet och huskropparna skall sedan vara på plats inom några månader, betonar Fredrik Ståhl och planeringschef Anders Folkar ser inga problem vad gäller bygglovet.
– Nej, produktionen ligger inom planen och byggnaderna passar bra in i
omgivningen,
menar han och understryker att man nu får en bättre mix mellan olika upplåtelseformer i området.
– Här dominerar bostadsrätt och äganderätt, så det passar bra också med hyresrätt.

Kristineberg har dessutom option på ytterligare tomtmark för ännu ett husbygge i området.
– Men nu skall vi först se hur det här faller ut innan vi går vidare,
avslutar Jan Kockum som nu räknar med att det skall arbetats snabbt för att komma igång med det nya bygget på Västra Fäladen.

Fakta
På Västra Fäladen har redan byggts omkring 50 villor och lika många
bostadsrätter. Nu tillkommer drygt 60 hyreslägenheter.
I enlighet med den fördjupade översiktsplanen för Västra Fäladen-Säbyholm-Husarspetsen så planeras ytterligare c:a 300-350 bostäder norrut under kommande år.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser