Annons

Niklas Karlsson optimistisk på möte med landskronabor på Västra Fäladen

Halvvägs in i valperioden ser kommunalrådet Niklas Karlsson ljust på
framtiden. Kommunen har vänt ett ekonomiskt underskott till plus och ett visst utrymme för nya reformer kan skymtas vid horisonten.
– Det är en kombination av besparingar och ökade intäkter som gör att bilden framöver ser något ljusare ut, berättade Niklas Karlsson i samband med ett öppet möte i Västra Fäladen.
– Nu vill jag inte måla framtiden i allt för ljusa färger, men det ser
betydligt bättre ut nu än vad det gjorde för bara några år sedan.

I år skulle den kommunala budgeten sluta med ett underskott på närmare 70 miljoner kronor, men enligt de senaste prognoserna blir det istället ett plus på dryga 14 miljoner kronor.
En förklaring till detta är försäljningen av tomträttsmark som ger kommunen närmare 90 miljoner kronor och dessutom innebar regeringens ekonomiska höstproposition att kommunen förstärker budgeten med ytterligare runt nio miljoner kronor.
– Nu är tomträttspengarna av engångs karaktär, nästa år har vi inte så
mycket mark att sälja,
förklarar controller Tore Johansson som ändå visar på prognoser som innebär att kommunen nästa år, 2005, kommer att göra ett plus på omkring 14 miljoner kronor.
– Här planerade vi före budgetproppen för ett nollresultat, nu ser det ut att bli betydligt bättre.
Och bra ser det också ut för 2006 som beräknas ge ungefär lika stort överskott, förklarar Tore Johansson och tillägger att befolkningen också ökat med drygt 1100 invånare på drygt fyra år, något som är positivt för den kommunala skattekraften.

Annons
 

Kommunen har också tagit fram en övergripande planering för kommande år, kallad 2000+, och här tar man fasta på utvecklingen fram till 2015.
– Här har vi en bred politisk enighet om att satsa på sysselsättning,
utbildning, boende, trygghet och ett levande centrum, sen kan vi ha olika politiska uppfattningar om vilka åtgärder som är lämpligast,
förklarar Niklas Karlsson och lyfter fram bostadsproduktionen i Nyhamn som ett spännande framtidsprojekt.
– Det sätter fart på omflyttningskedjan, de som flyttar dit lämnar en annan bostad som då blir ledig och så går kedjan vidare ner till ungdomar som söker sin första bostad, så det är en positiv utveckling.

Vad gäller sysselsättningen så är det den kanske viktigaste punkten. Genom att få människor i arbete så minskar också bidragsberoendet och de kommunala skatteinkomsterna ökar.
– För att nå dessa mål finns inga enkla recept, men klart är att vi kommer att jobba hårt för att skapa fler jobb i framtiden. Målsättningen är 1 500 nya jobb fram till 2015 och 4 000 nya invånare. En hög målsättning, men väl värd att jobba för.

Vad gäller Levande centrum så är frågan om den utbrända Åhlénstomten en angelägen fråga och här pågår förhandlingar om ett nytt affärskomplex.
– Tyvärr har det inte gått så snabbt som jag önskat, men det pågår
förhandlingar och det är min förhoppning att vi inom en inte allt för
avlägsen framtid skall ha en lösning och att bygget kan påbörjas. Jag tycker lika illa som alla andra Landskronabor om att tomten bara ligger där och ingenting händer,
poängterade Niklas Karlsson innan det var dags att avsluta kvällens frågestund.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser