Annons

Kulturnämnden klarar besparingskrav utan nedskärningar

Nedläggningen av Nya Skånska Teatern och det avslutade engagemanget på Citadellet ger kulturnämnden ett extra tillskott i kassan på drygt 650 000 kronor vilket innebär att förvaltningen klarar besparingskraven utan nedskärningar i verksamheten.
– Nu kan vi istället göra vissa satsningar, en av dessa handlar om att skapa ekonomiska ramar för en ungdomsfestival och därmed också underlag för att säkra framtiden för ROT-rock, poängterar ordförande Leif Olin som också framhåller att förvaltningen gärna vill vara med och planera en framtida Karneval.
– När jag flyttade till Landskrona 1996 hade vi en fin Karneval, men åren därefter blev inte så lyckade. Nu vill vi att man bygger planeringen på en lokal förankring så att vi slipper jippobetonade Karnevaler. Från Kulturnämndens sida framhåller vi att vi gärna vill vara med i den fortsatta planeringen eftersom det finns en bred kunskap och kontaktyta inom förvaltningen, betonar Leif Olin.

Vidare kommer kulturförvaltningen att lägga ner lite mer resurser på att snygga till de olika trädgårdarna som förvaltningen ansvarar för. Det gäller Rothoffska kolonin samt odlingarna på Citadellet.
– Vi har inte haft ekonomiska resurser tidigare, men nu skall den saken
förhoppningsvis rättas till.

Annons
 

Vidare har Håkan Persson, teaterkonsult, arbetat fram en handlingsplan för teater och dans. Programmet omfattar flera olika punkter som exempelvis skapandet av ett Ungt Råd med uppgift att arrangera föreställningar på teatern, upprätta kontakt med Cirkus Cirkör för gästspel i Landskrona och underlätta för konferenser på teatern.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser