Annons

Sug efter lägenheter på Nyhamn

Intresset för bostäder i Nyhamn är rekordstort. Trots att HSB ännu inte
börjat bygga på bolagets 50 lägenheter har man redan fått in 450
intresseanmälningar.
– Jag har inte varit med om ett liknande sug efter något projekt tidigare under mina år inom HSB, berättar Kenneth Håkansson som 1990 började som vd för HSB Landskrona.

Redan är det första projektet i full gång, en privat bostadsrätt med åtta lägenheter, och inom loppet av några veckor skall HSB börja bygga tre fastigheter, två med fem och en med sju våningar. Totalt kommer 49 lägenheter att finnas till försäljning, en kommer att plockas undan som gästlägenhet för föreningen.
– Vi har en liknande i Saturnus och det är mycket populärt bland gäster som då slipper ta in på hotell, betonar Kenneth Håkansson och tillägger att man satsar på hög kvalité både vad gäller arkitekturen så väl som inredningen.
– Många av de som anmält intresse är personer som är lite äldre och redan har en bra bostad, kanske en villa eller liknande, och nu vill hitta ett mindre alternativ med andra värden, som exempelvis närheten till havet. Men även om lägenheterna kostar en del så bidrar de totalt sett till en omflyttning inom bostadsbeståndet och villor blir lediga för exempelvis barnfamiljer, så vi ser bara positivt på det här.

Annons
 

Kostnaden för en bostadsrätt i Nyhamn kommer att pendla mellan 2,5 miljoner kronor för de allra största till 600 000 för de minsta, avgifterna kommer sedan att variera mellan 3000 och 6000 kronor i månaden.
– Vi väljer att ta ut mer i ren insats och istället hålla nere avgifterna,
det tror vi är den bästa vägen att gå med ett projekt som det här.

Nu är det inte enbart Nyhamn som gäller för HSB. Intill Strandvägen har HSB köpt åtta tomter på Kryddgränden, rester av PNB:konkursen, och här kommer sju radhus och en friliggande villa att byggas med äganderätt.
Dessutom arbetar HSB med planerna för ett stort projekt i Häljarp på totalt 160 nya bostäder i olika upplåtelseformer.
– Inom HSB har vi hela tiden trott på Landskrona och trots den besvärliga bostadsmarknaden under 90-talet så fortsatte vi att satsa och totalt under mina år som vd har vi byggt närmare 700 nya bostäder i kommunen. Vad gäller projektet i Häljarp så kommer vi här också att titta på alternativ bebyggelse som kan ge de boende större inflytande över exempelvis inredning. Här kan det bli aktuellt att bygga billigare för de som skall sätta bo för första gången, poängterar Kenneth Håkansson och betonar att det är viktigt med en bra mix i bostadsbeståndet totalt sett.
– I våra nya område på Västra Fäladen kom omkring en tredjedel från andra kommuner. Det innebär ökad skattekraft för Landskronas del. Av de som visar intresse för Nyhamn kommer många också från andra kommuner och det är en positiv inflyttning för Landskronas vidkommande, förklarar Kenneth Håkansson medan arbetet med bostäderna på Nyhamn går vidare.

Från kommunens sida handlar det nu om att hinna med kringarbetet, skapa en marina i den gamla Sockerbrukshamnen, hitta alternativt läge för Venbåten och rent allmänt snygga upp i kvarteren kring Nyhamn.
– Faller alla detaljerna på plats så kommer Landskrona att få ett nytt
bostadsområde som alla kommuninvånare kan vara stolta över,
avslutar Kenneth Håkansson.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser