Dyr Strandkonkurs 

Strandpaviljongens konkurs kostade kommunen 667 670 kronor i uteblivna hyror och avgifter. det framgår av den förvaltarberättelse som nu lämnats in till tingsrätten i Landskrona. Någon misstanke om brott föreligger inte bakom Peter Fridolfs konkurs, inte heller föreslår konkursförvaltaren näringsförbud. Kommunens fordran var på totalt 785 135 kronor, av dessa erhåller Tekniska verken 107 465 kronor, resten för skrivas på förlustkontot. Staten är en annan stor förlorare i konkursen. Tillgångarna i konkursboet räckte inte heller till statens krav på skatter och avgifter, av ett krav på 729 071 kronor kunde endast drygt 30 procent betalas ut, 238 074 kronor. Av handlingarna framgår vidare att Hotell Öresund gärna ville ta över driften av Strand, men hotellets bud ansågs för lågt från kommunens sida som istället valde att skriva kontrakt med malmöpågarna Henrik Uhlmann och Christer Troglich. Det var efter branden 1993 som nya Strand byggdes upp i rekordfart, men efter ett första succéår började problemen samtidigt som den svenska ekonomin kördes i botten. Dåvarande arrendatorn Mats Wilhelmsson sålde till Fredrik Lööw som tvingades i konkurs för två år sedan. När Peter Fridolf tog över trodde kommunen så mycket på hans förmåga att hyresskulder och obetalda avgifter växte till smått otroliga 785 135 kronor plus ränta innan konkursen var ett faktum.

Till arkivet