Annons

Rättstvist om Citadellet 

Igår möttes Landskrona Slott AB och kommunen inför rätta gällande hyrestvisten om lokalerna på Citadellet. Det blev en dramatisk förhandling och förra kommunalrådet Gerd Broberg Bernström var minst sagt upprörd när hon lämnade rättegångslokalen.
– Det är oförskämt och ett skrämmande bevis på socialdemokratisk maktfullkomlighet, det här hade jag aldrig kunnat tänka mig.
Vad Gerd Broberg Bernström reagerade så häftigt på var att kommunens juridiska ombud, Fredrik Mörtberg i sin slutplädering hävdade att kommunen aldrig haft för avsikt att hyra ut även den tredje våningen i Citadellets huvudbyggnad till Landskrona Slott AB.
– Under mina år som kommunalråd fanns inga sådana restriktioner. Vår politiska ambition var att utveckla verksamheten med hjälp av privata entreprenörer. Detta förklarade jag också för kommunens tjänstemän och därför ville man inte ha mig som vittne. Jag var inte beredd att gå i deras ledband, poängterade en mycket upprörd Gerd Broberg Bernström som var kommunalråd åren 1991 till 1994 när ett nytt hyreskontrakt skrevs mellan kommunen och Landskrona Slott AB.
Kommunen för sin del hade kallat planeringschef Anders Folkar som är den tjänsteman som fört förhandlingarna med Landskrona Slott AB.
– Hyresavtalet gällde endast våningarna ett och två, inte kyrksalen, poängterade Folkar som dock var lite osäker på hur många gäster som rymdes på plan två.
– Kanske ett 60-tal, svarade han på advokat Jac Nepréus fråga.
– I anbudet står att lokalerna skall rymma 150 gäster. Hur stämmer det med din bild?
– Då rymmer lokalen 150, kontrade Anders Folkar som också uppvisade minnesluckor när det handlade om tecknande av nytt hyresavtal 1994 efter ombyggnad av bl a kök och personalutrymme.
– Då erhöll bolaget lokaler på tredje våning och varför skrev dessa inte in i avtalet om det nu var så att Landskrona Slott inte hyrde översta våningen, frågade Jac Nepréus.
– Det var en miss, svarade Anders Folkar.
Från kommunens sida hävdades att Landskrona Slott AB inte hyr tredje plan och att det aldrig varit avsikten. Här hänvisades bl a till domslut i bostadsdomstolen.
Landskrona Slott hävdade genom ombudet Jac Nepréus att Landskrona Slott hyr samtliga våningar och att detta skulle styrkas av bl a det faktum att bolaget fått serveringstillstånd för sprit på våningarna två och tre.
– Det får man inte om man inte har ett gällande hyresavtal, menade Jac Nepréus som också påpekade att det inte gick att bedriva annan verksamhet i lokalerna om det pågick aktiviteter på någon annan våning.
Nu skall rådman Carl-Axel Weiertz fundera på domen fram till den 5 juni och mycket talar för att den här tvisten kommer att bli en följetong i Landkrona tingsrätt.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser