Fullmäktige-ja till aktieaffär

Igår tog kommunfullmäktige beslutet att sälja aktieinnehavet i Sydkraft och därmed öka kommunens förmögenhet med i runda tal 975 miljoner kronor. Vänstern var dock av motsatt uppfattning och ville behålla aktierna i kommunal ägo. Någon hårdare debatt blev det inte om aktieförsäljningen, betydligt hårdare tongångar när Torkild Strandbergs, fp, motion om \”respekt för den lokala folkviljan\”. Motionen hade sin grund i regeringens ambition att ingripa mot kommuner med avsikt att sälja ut allmänna tillgångar som exempelvis allmännyttiga bostadsbolag. Debatten i fullmäktige blev het och slutade med att motionen avslogs med motiveringen att förslaget var för svepande i formuleringarna.

Till arkivet