Tingsrätten blir kvar 

Landskrona tingsrätt kommer att finnas kvar som kansliort med dömande verksamhet. Domkretsarna i Lund, Landskrona och Eslöv läggs samman, med kansliorter i Lund och Landskrona. Det var den lösningen som såväl politiker som tingsrätten i Landskrona arbetade efter, men som Domstolsverket nobbade. Här ville man istället lägga ner Tingsrätten i Landskrona och föra över den till Helsingborg. Anders Karlsson, socialdemokratisk riksdagsman, har arbetat hårt med frågan och är tacksam över att justitieministern lyssnat på argumenten om att bevara Landskrona tingsrätt. – Det här betyder mycket för verksamheten i Landskrona tingsrätt, men också för utvecklingen av Landskrona som stad. Detta ska vara en långsiktig lösning, så när väl formerna för samarbetet med Lunds tingsrätt utarbetats kan personalen i Landskrona äntligen få arbetsro. Anders Karlsson och Morgan Johansson, socialdemokratisk riksdagsledamot från Lund och ledamot av Justitieutskottet, besökte tingsrätten i Landskrona i december för att informera sig om verksamheten. – Vi fick då intrycket att det inte längre var realistiskt att tro att Landskrona tingsrätt skulle finnas kvar som självständig domstol. Domstolens storlek med fyra rotlar talade dock för en fortsatt verksamhet gemensam med Lund och Eslöv, säger Anders Karlsson. Det var i den socialdemokratiska riksdagsgruppen som man vid gårdagens sammanträde behandlat tingsrätternas framtid och där vann de båda riksdagsmännens argumentation gehör. Beslutet innebär att Lund, Eslöv och Landskrona slåss samman med dömande verksamhet i Lund och Landskrona. Teoretiskt kan beslutet även innebära en utveckling för Landskronas vidkommande eftersom mål som skulle avgjorts i Eslöv nu kan läggas över till Landskrona. – Beslutet är mycket glädjande och det visar att arbete i riksdagen också kan ge konkreta resultat i hemkommunen, summerade en mycket glad Anders Karlsson.

Till arkivet