Skånsk satsning på en gränslös attraktiv region

Region Skåne har tagit fram ett samlat material, Skåne – Sweden’s sweet spot”, som riktar sig till utländska företag, investerare och högutbildad arbetskraft. Foto: Region Skåne
För att Skåne ska kunna växa och utvecklas måste fler kunna upptäcka fördelarna med att bo och verka här. För att etablera bilden av Skåne som en plats full av möjligheter samlar Region Skåne nu kommuner och näringsliv för att tillsammans stärka bilden av Skåne ur ett internationellt perspektiv.

– Detta är ett viktigt arbete för att Skåne ska kunna mäta sig med andra länder, regioner och städer i konkurrensen om att attrahera utländska företag, investeringar och kompetens. Vi behöver kraftsamla för att tillsammans öka Skånes synlighet. Investeringsfrämjande och internationell synlighet är en del av vårt regionala utvecklingsuppdrag för att skapa hållbar tillväxt, säger Anna Pettersson, regional utvecklingsdirektör i Region Skåne.

Region Skåne bjuder nu in skånska aktörer, kommuner och företagskluster, för att skapa engagemang kring Skåne som attraktiv plats. Samverkan och delaktighet är avgörande för att positionera Skåne internationellt. Bilden av hur det är att leva och verka här, både som företag och människa, är viktig för alla som är intresserade av Skåne.

Tillsammans stärker vi Skånes attraktionskraft

Som en del i arbetet samlar Region Skåne idag, den 26 oktober, skånska aktörer för att fler ska kunna nyttja samma grund för att bättre nå ut internationellt tillsammans. Nu finns ett samlat material tillgängligt för alla som har behov av att prata om Skåne som attraktiv plats i andra delar av världen. Materialet riktar sig till utländska företag, investerare och högutbildad arbetskraft.

– I det nya materialet, Skåne – Sweden’s sweet spot” finns essensen av det som gör Skåne till en attraktiv och unik plats. Genom en gemensam berättelse om Skåne som plats att verka, bo och arbeta på och ett enhetligt visuellt uttryck vill vi skapa bra förutsättningar för alla skånska aktörer att nå ut till en internationell publik, säger Camilla Bark, kommunikationschef för avdelningen regional utveckling.

För att Skåne ska kunna växa och utvecklas måste fler kunna upptäcka fördelarna med att bo och verka här. För att etablera bilden av Skåne som en plats full av möjligheter samlar Region Skåne nu kommuner och näringsliv för att tillsammans stärka bilden av Skåne ur ett internationellt perspektiv.

Detta är ett viktigt arbete för att Skåne ska kunna mäta sig med andra länder, regioner och städer i konkurrensen om att attrahera utländska företag, investeringar och kompetens. Vi behöver kraftsamla för att tillsammans öka Skånes synlighet. Investeringsfrämjande och internationell synlighet är en del av vårt regionala utvecklingsuppdrag för att skapa hållbar tillväxt, säger Anna Pettersson, regional utvecklingsdirektör i Region Skåne.

Region Skåne bjuder nu in skånska aktörer, kommuner och företagskluster, för att skapa engagemang kring Skåne som attraktiv plats. Samverkan och delaktighet är avgörande för att positionera Skåne internationellt. Bilden av hur det är att leva och verka här, både som företag och människa, är viktig för alla som är intresserade av Skåne.

Tillsammans stärker vi Skånes attraktionskraft
Som en del i arbetet samlar Region Skåne idag, den 26 oktober, skånska aktörer för att fler ska kunna nyttja samma grund för att bättre nå ut internationellt tillsammans. Nu finns ett samlat material tillgängligt för alla som har behov av att prata om Skåne som attraktiv plats i andra delar av världen. Materialet riktar sig till utländska företag, investerare och högutbildad arbetskraft.

– I det nya materialet, Skåne – Sweden’s sweet spot” finns essensen av det som gör Skåne till en attraktiv och unik plats. Genom en gemensam berättelse om Skåne som plats att verka, bo och arbeta på och ett enhetligt visuellt uttryck vill vi skapa bra förutsättningar för alla skånska aktörer att nå ut till en internationell publik, säger Camilla Bark, kommunikationschef för avdelningen regional utveckling.

Till arkivet