Kraftig pappersinflation

Stadens kopieringskostnad riskerar att skena iväg om inte lärare och andra som är vana att dra många kopior håller igen under året. Prislappen är nämligen fyra gånger högre i år än i fjol. Foto: George Milton

Det är minsann inte bara bordsmargarinet som stigit i pris. En av stadens grundskolelärare uppmärksammar oss på att kopieringskostnaderna kan komma att skena under höstterminen.

– Jag fick reda på av min rektor att Landskrona stad har skrivit en ny upphandling kring kopiering där papperskostnaden nu blivit fyra gånger större än förra upphandlingen. Är det möjligt? Känns som de misslyckats med upphandlingen, skriver en av stadens grundskolelärare till oss.

Kan detta verkligen stämma? Vi kontaktar Samuel Sköld, ekonomichef i Landskrona stad och ber honom reda ut saken.

– Fram till november 2022 hade staden ett eget upphandlat avtal för kontorsmaterial inklusive kopieringspapper. En specifik produkt av kopieringspapper prissattes till drygt 2 000 kr/pall år 2022, vilket var ett fördelaktigt pris. När avtalet gick ut anslöt staden sig till Adda inköpscentrals (SKR) upphandlade avtal. Dels finns den tidigare produkten inte längre kvar, och dels har det skett prisökningar av dessa produkter relaterat till inflation. Priset 2023 för ett motsvarande kopieringspapper är 8 300 kr/pall.

Se där. Både rektor och lärare hade kommit med korrekta siffror.

– Prisökningarna för papper har varit stora både som en effekt av pandemi, leveranssvårigheter, kriget i Ukraina med mera. I avtalet indexeras priset med 70 procent av ett specifikt index som enbart under 2022 ökade med cirka 70 procent, vilket innebär att priserna också har ökat, säger ekonomichefen, van att bolla med siffror allt medan vi kliar oss i hårbotten.

– Totalt köpte staden in kopieringspapper för 378 000 kr under 2022. Av detta avser 32 700 kr, knappt 10 procent, den aktuella produkten medan den stod för cirka 35 procent av volymen kopieringspapper, berättar Samuel Sköld och fortsätter:

– Ersätter vi den tidigare produkten till aktuellt pris innebär det en prisökning med cirka 300 procent för motsvarande produkt vilket innebär en kostnadsökning med cirka 100 000 kr/år.

 – Om sedan kostnadsökningen slår igenom fullt ut påverkas förutom av priset även av hur stora volymer som köps in och kopieras, avslutar han.

Till arkivet