Höga nivåer av bekämpningsmedel i skånska åar

Råån vid Vallåkra. Foto: Grillo
I de båda åarna som rinner inom Landskrona kommuns gränser, Saxån-Braån och Råån, bedrivs omfattande kontroll av vattenkvaliteten. Övervakningen har pågått sedan mitten på 1980-talet och provtagningarna görs oftast en gång i månaden av miljöförvaltningen i Landskrona. Nu visar mätningar att det förekommer alltför höga halter av bekämpningsmedel i flera skånska åar enligt en nyligen presenterad rapport från Länsstyrelsen Skåne.

Läs vidare med Premium

Detta inlägg är ett Premium-inlägg och går endast att läsa med en aktiv prenumeration av Landskrona Direkt Premium.

Registrera ett användarkonto. Gå sedan vidare och lös en prenumeration.
Kostnad: 99 kr/mån alternativt 990 kr/år.

Observera att ditt betalkort måste medge köp på Internet.


Har du redan ett konto? Klicka här för att logga in


RegistreraTill arkivet